Görsel Hikayeleştirme


foto

AMAÇ

Eğitimde; hızlı iletişim kurarken, uzaktan farklı kültürdeki ekiplerle çalışırken, kurum içinde birden fazla birimin dahil olduğu kişi/ ekipler ile bağlantılı bir şekilde proje yürütürken, takım yönetirken ya da proje sunumu yaparken konuları netleştirmek, herkesi dahil etmek, duygusal zeka ve yaratıcılığı ortaya koymak ve zaman kazanmak için kullanılan yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Görselleştirme #Hikayecilik #Sunum Becerileri #Anolojiler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Görselleştirmenin temel özelliklerini bilir.
Anlar: Görselleştirmenin sunum becerileri ve ikna üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Görselleştirme öğeleri kullanarak etkin sunumlar ve raporlar hazırlayarak vermek istediği mesajın etkinliğini arttırır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımı için uygundur.

İÇERİK

  • Görsel Hikayeleştirme Nedir?
  • Peki ya Ben Yeteneksizsem?
  • Görsel Öğeleri Çizmeyi Öğrenme: İnsan, Hayvan, Doğa, İş Hayatı, Şehir, Ofis, Araçlar, Göstergeler, Akış/ Yön İmleçleri
  • Benim Resmim: Kendi Resmini ve Ekip Resimlerini Çizme ve Görme
  • Hikayeleştirme
  • Analojiler 
  • En Fazla Kullanılan Formatlar: Hedef Koyma, Projeye Dahil Etme, Bilgi Konusunda Hizalanma, Sebep- Sonuç İlişkilerini Anlatma, Rekabet Analizi
  • Egzersizler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim Ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik, Öğrenme Stratejileri