Mobil Uygulama Arayüz (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarım Eğitimi


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, katılımcıların hedef kitleyi en iyi şekilde analiz etme yöntemlerini ve hedefe yönelik kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlarken neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Web ve Mobil Platformlar #Kullanıcı Deneyimi #Değişen Trendler #Arayüz Tasarımı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Web ve mobil platformlarda kullanıcı deneyimi daha efektif nasıl kullanılabileceğini ve sürekli değişen trendler ile beraber arayüz tasarımlarının nasıl hazırlanacağını bilir. Başlangıcından sonuna kadar proje tasarım yöntemlerinin nasıl inceleneceğini bilir.
Anlar: Tasarım sürecindeki önüne çıkabilecek sorunları nasıl çözeceğini, hedef kitle oluşturulurken yön haritasını nasıl çizeceğini, rakip analizinin nasıl yapılacağını ve yaptığı projenin diğerlerinden nasıl öne çıkarılacağını anlar.
Yapar: Tasarım süreçlerindeki tüm aşamalarının altından kendi başına kalkabilir, yöntemleri ve testleri kendi başına yapabilir. Fikir aşamasından kodlanma sürecine kadar tüm uygulama senaryolarının hayalindeki haline getirebilir ve gün sonunda çalışan bir prototip sahibi olabilir.

HEDEF KİTLE

Ürün yçnetimi, ürün geliştirmeciler, tasarımcılar, yazılımcıların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Responsive Design Nedir? 
 • Responsive Varken Neden Mobil App Design?
 • Mobil Uygulama Çeşitleri Nelerdir?
 • Mobile UX Nedir?
 • UX Analizi Nedir?
 • Kullanıcı Araştırması
 • Benchmark Araştırması
 • Moodboard
 • Persona
 • Mobile UI Nedir?
 • Mobile UI Öncesi Aşamalar
 • Mobile App Yetenekleri
 • Mobile App Proje Analizi
 • Mobile App Gereksinimleri 
 • Platformlar Arası Farklılıklar
 • Tasarımda Araçların Entegre Kullanımı
 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma Gibi Programlar Arasında Ortak Çalışma Teknikleri 
 • Sketch, Wireframe ve Mock-Up Çalışmaları
 • UI Kit Oluşturma
 • Development Öncesi Hazırlık
 • Codeready Süreci
 • Prototip Hazırlama
 • Proje Sunum Teknikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.