Odaklanarak Çalışma Yöntemleri Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimde; iletişim araçlarının odaklanma becerilerini ve etkin çalışmayı olumsuz etkilediği günümüzde, odaklanma becerilerini etkililik, verimlilik, sürdürülebilirlik açısından geliştirmek ve alışkanlık haline getirme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Odaklar #Odaklanarak Çalışma #Özdisiplin #Önem ve Öncelikler #Verimlilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişi kendinin odaklanarak çalışmasına engel olan durumları bilir.
Anlar: Odaklanarak çalışmasına engel olan durumları ortadan kaldırarak çalışmaya nasıl devam edeceğini anlar
Yapar: Özdisiplinini ortaya koyarak önem ve önceliklerine uygun yaptığı planı etkin olarak hayata geçirebilir.

HEDEF KİTLE

Odaklanarak çalışma becerisini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Kendini Tanıma ve Özdisiplin 
  • Odaklanarak Çalışma Becerisini Neden Kaybettik? 
  • Odaklanarak Çalışma Bize Ne Katar?
  • Odaklanarak Çalışmanın Önündeki Engeller ve Kaynakları
  • Hayatımızda Önem ve Önceliklerini Belirleme
  • Odaklanarak Çalışma Alışkanlığı: Strateji, Kural ve Yöntemler
  • Uygulama: Sorun Tespiti ve Strateji Geliştirme
  • Değerlendirme ve Eylem Planı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme (Geri- İleri- Eş Zamanlı Değerlendirme), Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: