Proje Finansmanının Temelleri


foto

AMAÇ

Kurumsal firma ihtiyaçları paralelinde enerji, altyapı, satın alım vb. projelerde proje finansmanı yöntemi ile finanse edilen işlemlerin tüm altyapısını aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredilendirme #Finansman #Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje finansmanı detaylarını bilir.
Anlar: Proje finansmanı yapısını anlar.
Yapar: Proje finansmanı sürecini yönetir.

HEDEF KİTLE

Proje finansmanı, kurumsal pazarlama, tahsis, fiyatlama, hukuk, kurumsal finansman, hazine birimleri çalışanları ve şube çalışanlarından proje finansmanı süreçlerinde yer alanlar ve konuya ilgi duyanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Proje Finansmanına Giriş
  • Proje Finansmanı Tanımı ve Yapısı
 • Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman Farkları
 • Proje Finansmanında Taraflar ve Taraflar Arası Sözleşmeler
 • Proje Finansmanı Süreci
 • Proje Finansmanı Piyasa Büyüklükleri
 • Proje Finansmanında Risk Analizi ve Risk Yönetimi                                                                                                                      
  • Proje Riskleri
  • İnşaat Riski
  • Çevre Riski
  • Hukuki Riskler
  • Teknoloji Riski
  • Finansal Riskler
  • Risk Analizi & Matrisi Oluşturma
  • Proje Finansmanında Risk Azaltım Metotları
 • Proje Finansmanı Yapısında Görev Alan Danışmanlar
 • Proje Finansmanının Finansal Değerlendirmesi
  • Proje Finansmanı Modelleme Esasları
  • Proje Finansmanındaki Ana Finansal Koşullar ve Kısıtlar
  • Kredi/ Özkaynak Oranı ve Optimize Edilmesi
  • Borç Servis Karşılama Oranı ve Hesaplama Yöntemi
  • Proje Finansmanı Kredisi Durasyonu
  • Diğer Finansal Kısıtlar
  • Senaryo ve Duyarlılık Analizleri
 • Proje Finansmanının Kredilendirilmesi
  • Kredi Yapısının Belirlenmesi
  • Kredinin Fiyatlanması (Faiz, Komisyon ve Ücretler)
  • Konsorsiyum Yapısı ve Bankalar Görev Dağılımı
  • Kredilendirme Süreci

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı - Öğrenmeye Açıklık), Analitik Düşünme Ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Vizyon ve Değerlerle Liderlik