Karanlık Taraf Ne Düşünüyor?: Hacker Gözünden Siber Saldırılara Bakış


foto

AMAÇ

Siber saldırılar hergün artıyor ve daha kompleks bir yapıya bürünüyor. Peki bu siber saldırıların arkasındaki motivasyon nedir? Eğitimde; siber saldırıların gelişimi, felsefeleri ve ne yöne eğilim gösterdiklerinin teknik analizlerle paylaşılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Siber Güvenlik #APT Atak #Hack Analiz #Siber Saldırı #Siber İstihbarat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Siber saldırıların gelişimi ve geleceğinde oluşturacağı teknik ve riskleri bilir.
Anlar: Siber saldırı tipi, motivasyonu ve savunma yaklaşımlarını anlar.
Yapar: Siber saldırı savunma yaklaşımlarını daha etkin yapar

HEDEF KİTLE

Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışması yürüten profesyoneller, (BT) risk yöneticileri ve takım üyeleri, BT yöneticileri, uzman ve danışmanları, bilgi güvenliği yöneticileri ve takım üyeleri, iç kontrol/denetim ekip üyelerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Siber Saldırıların Tarihçesi
 • Siber Saldırgan Tipleri
 • Siber Saldırgan Motivasyonları
 • Siber Saldırı Yaklaşımları
 • APT Nedir?
  • APT Motivasyon ve Saldırı Aşamaları
  • Olay İncelemeleri
  • APT Saldırısı Korunma ve Fark Etme Teknikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Siber Olay Analizi, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Siber Güvenlik, Operasyonel Takip ve Bilinç, Teknoloji Becerileri
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: