BT Ekipleri İçin Kanban ile Yazılım Projeleri Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcılara Kanban yaklaşımının prensiplerinin öğretilmesi ve katılımcıların Kanban ile bir yazılım projesini yönetebilecek bilgi seviyesine erişmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kanban #Agile #Scrum #Proje Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bir yazılım projesinin Kanban ile nasıl yönetilebileceğini bilir.
Anlar: Kanban'ın prensiplerini ve diğer Agile (çevik) yöntemlerden farklarını anlar.
Yapar: Bir yazılım geliştirme projesini Kanban yöntemi ile yönetir.

HEDEF KİTLE

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) modelleri hakkında bilgi sahibi olan herkesin (Yazılım Uzmanları, Analistler, Test Uzmanları, Proje Yöneticileri, Ekip Yöneticileri, Proje Paydaşları) katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kanban ve Prensipleri
 • İş Akışını Görselleştirme
 • İş Tipleri
 • Üzerinde Çalışılan İş Sayısı
 • Üzerinde Çalışılan İş Sayısının Sınırlandırılması
 • Akışı Yönetme
 • Planlama ve Tahmin
 • Süreç İyileştirme
 • Metrikleri Kullanma
 • Kanban Araçları
 • Kanban Simülasyonu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği