Banka Yöneticileri için Ceza Hukuku


foto

AMAÇ

Bu eğitimle, katılımcıların ceza hukukunun prensipleri hakkında temel bilgilere sahip olması ve özellikle banka üst düzey yöneticilerini ilgilendiren suç tiplerinin unsurlarını, bu suçların ne gibi özellikler arz ettiğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece Ceza Hukuku anlamında suç oluşturabilecek fiiller bakımından yöneticilerde farkındalık yaratarak bu suçların işlenmesini önleme konusunda aksiyon almaları amaçlanmaktadır

ODAK NOKTALARI

#Ceza Hukuku #Ekonomik Suç #Görevi Kötüye Kullanma #Sahtecilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık işlemleri sırasındaki birtakım kasıtlı veya taksirli fiillerin Ceza Hukuku anlamında ne gibi sonuçlar doğurabileceğini öngörür.
Anlar: Ceza Hukukunun temel ilkelerini anlar.
Yapar: Önüne gelen işlemlerin ceza hukuku düzenlemelerine uygun olmasına özen gösterir. Ceza hukuku bakımından suç oluşturabilecek, şikâyete veya soruşturmaya konu olabilecek eylemlerden kaçınır.

HEDEF KİTLE

Banka üst düzey yöneticileri, astı olan ve bu kişilerin işlemlerini denetleyen diğer yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler
  • Kusur İlkesi
  • Son Çare Olma İlkesi
  • Şahsilik İlkesi
  • Belirlilik İlkesi
 • Ekonomik Suçlar
  • Ekonomik Suçların Ortak Özellikleri
  • Ekonomik Suçlarda Delil Tespiti
  • Ekonomik Suçlarda Soruşturma Usulleri
  • Sermaye Piyasası Suçları
  • Soruşturma Usulleri
  • Yaptırım
 • 5237 Sayılı TCK’daki Bankacılıkla İlgili Suçlar
  • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK M. 239)
 •             Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK M. 245)
  • Zimmet Suçu (TCK M. 247)
  • Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK M. 257)
  • Dolandırıcılık Suçu (TCK M. 157)
  • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M. 204)
  • Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M. 207)
 • Banka Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: