ZamANda Kal ve Yönet


foto

AMAÇ

İnsanoğluna verilmiş en önemli hediyelerden biri olan ZAMAN kavramını katılımcılarla beraber irdeleyip, grup çalışmaları, oyunlar ile farkındalığı sağlamak, eylem planlarını hazırlatarak yol haritası oluşturmak modülümüzün temel amacıdır.

ODAK NOKTALARI

#Zaman Bilinci #Rutinimizde Gözardı Edilen Noktalar #AN Farkındalığı #Zaman Yönetim Metodları #Ev İş Zaman Yönetim Dengesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendi "Zaman" kavramımızın tüm detaylarını keşfetmeyi bilir.
Anlar: Keşif sonrası tespit ettiği gelişim alanlarında neler yapabileceğini anlar.
Yapar: Anladıklarını hayata geçirmek adına eylem planı ve taahhüt listesi yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Zaman Nedir?
  • Objektif ve Subjektif Zaman Kavramı
  • Mevcut Durumu Resmetme
  • Zaman Yönetiminde Nerede Olmak İstiyoruz?
  • Zamanı Kullanmanın Yollarını Nasıl İçselleştirebilirim?
  • Zamanı Efektif Kullanma Yöntemleri (Bireysel/Grup Çalışmaları Eşliğinde)
  • Zaman Kaybettirici Alışkanlıklarımızın Sürelerini Fark Etmek
  • Kendini Yönetmede Kendini Keşfetmek
  • Zaman Yönetiminin Kazandırdıkları? Stres Yönetimi? Motive Olmada Fark Yaratmak?
  • Delegasyon

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak