Zafiyet Tarama Araçları ve Yönetimi


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; katılımcılara şu an güncel olarak kullanılan zafiyet tarama araçlarının genel hatları ile kullanımını aktarmak, bu araçların nasıl kurulacağını, ne işe yaradığını ve çıktıların nasıl yorumlanması gerektiğini aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Siber Güvenlik #Zafiyet Tanıma #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zafiyet temel özelliklerini ve zafiyet tarama araçlarının işlevini bilir.
Anlar: Zafiyet tanıma araçlarının uygulama alanlarını anlar.
Yapar: Zafiyet tarama araçları ile taramalar yaparak çıktıları yorumlayabilir ve raporlayabilir.

HEDEF KİTLE

Siber güvenlik ile ilgilenen ya da konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Zafiyet Nedir?
  • Zafiyet Tarama Araçları Nelerdir?
  • Zafiyet Tarama Araçları Nasıl Kullanılır?
  • Zafiyet Tarama Araçlarının Raporlama Sistemleri
  • Çıktılar Nasıl Yorumlanır?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama Ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.