Yönetim ile Ortak Hedeflerin İletişimi


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı katılanların `Yönetici Dilinden Konuşma` teknikleriyle üst yöneticilerini anlayarak kendilerini anlatma becerilerini geliştirme ve ekip ruhunu desteklemektir.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Yönetici Dilinden Konuşabilmek #Performans Geliştirme #Ekip Ruhu #Yöneticiyi Doğru Anlama #İletişim Becerilerini Artırmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kurum içi çatışmayı azaltarak, ekip ruhunu güçlendirmeyi bilir. Zamanı iyi kullanma ve raporlama tekniklerini bilir.
Anlar: Analitik düşünmeyi anlar. İkna etme becerilerini geliştirmeyi anlar. Doğru yönlendirmenin iş performansına olan etkisini anlar. Verimliliği artıracak hedef belirleme ve önceliklendirme perspektifini anlar.
Yapar: Olumlu bir çalışma kültürü yaratır. Yöneticiyi iyi anlayıp kendi becerileriyle birleştirmeyi yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Neden Yönetici Dilinden Konuşmak
  • Üstünüzü Ne Kadar İyi Yönetiyorsunuz?
  • Grup Çalışması: Yönetici Dilinden Konuşmadığın Zamanlar
  • Yöneticisini Yöneten Kazanıyor
  • Grup Çalışması: 13 Yönetici Tipi ve Özellikleri
 • Yöneticiyi Anlamak
  • Yöneticiniz ve Kendiniz
  • Grup Çalışması: Yöneticiniz Sizden Neler Bekliyor?
 • Yöneticiyi Yönetme Sanatı
  • Yöneticiyi Yönetme Sanatının Adımları
  • Nasıl Davranıyorsunuz?
  • Grup Çalışması: Yönetici Yönetme Tarifi
  •  İlişki Geliştirme Sürecini Nasıl Yürütebilirsiniz?
  • Yöneticiniz ile İlişki Kurmak İçin Atılacak Adımlar
  • Yönetici ile İletişim Kurmak
  • Yöneticiyi Etkilemek
  • Yöneticiyi İkna Etmek
  • Sorunları Birlikte Çözmek
  • Yöneticiyle Birlikte Gelişmek
  • Grup Çalışması: Yöneticinizle İletişim Kurarken Kendinizi Nasıl Hissediyorsunuz?
  • Kısa Bir Randevu
  • Yönetici Özeti Hazırlamak
  • Doğrular ve Yanlışlar Listesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme