Yeni Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Mevzuatının Getirdikleri


foto

AMAÇ

Eğitimde; Bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilgi Sistemleri #Bilgi Sistemleri Risk ve Kontrol #Elektronik Bankacılık #Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka bilgi sistemlerinin temel işleyişini bilir.
Anlar: Kontrol esaslarını anlar.
Yapar: Mevzuatın gerekliliklerini uygular.

HEDEF KİTLE

Bankalarda bilgi sistemleri operasyon, yazılım geliştirme, proje yönetimi, iç denetim, teftiş ve iç kontrol bölümlerinde ve şubelerde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Mevzuatın Geçmişi ve Var Olma Nedenleri
 • Organizasyonel Düzenlemeler
 • Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu: Roller ve Sorumluluklar
 • Varlık Envanteri ve Verilerin Sınıflandırılması
 • Veri Gizliliği
 • Kimlik ve Erişim Yönetimi
 • Bütünlük Kontrolleri
 • İz Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Siber Olay Yönetimi, Acil ve Beklenmedik Durum Müdahale Planı
 • Ağ Güvenliği
 • Güvenlik Konfigürasyonu Yönetimi
 • Güvenlik Açıkları ve Yama Yönetimi
 • Sızma Testleri ve Güvenlik Tatbikatları
 • Siber İstihbarat Paylaşımı ve Dolandırıcılıkla Mücadele
 • Fiziksel Güvenlik Kontrolleri
 • Siber Güvenlik Farkındalığını Artırma
 • Bilgi Mimarisinin Tanımlanması
 • Proje Yönetimi
 • Sistem Geliştirme, Taşıma ve Kurulum
 • Uygulama Kontrolleri
 • Değişiklik Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri Operasyon Yönetimi
 • Erişilebilirlik Yönetimi ve Yedekleme
 • Bilgi Sistemleri Sürekliliğinin Sağlanması
 • Bilgi Sistemlerine İlişkin Dış Hizmet Alımı
 • Bilgi Sistemleri İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
 • Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliği
 • İnkâr Edilemezlik ve Sorumluluk Atama
 • İşlemlerin Takibi
 • Hizmet Kalitesinin Sağlanması
 • Müşterilerin Bilgilendirilmesi
 • İnternet Bankacılığında Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliği
 • Mobil Bankacılıkta Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliği
 • Telefon Bankacılığında Kimlik Doğrulama, İşlem Güvenliği ve Hizmet Kalitesi
 • Açık Bankacılık Servislerinde Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliği
 • ATM'lerde Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliği
 • Birincil ve İkincil Sistemler
 • Verilerin Mahremiyeti
 • Uzaktan Kimlik Tespiti ve Üçüncü Tarafa Güven

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik