İş Zekası


foto

AMAÇ

Eğitimde, Bankalardaki iş zekası ve diğer analitik birimlerde verinin daha verimli nasıl kullanılabileceği, birimler arası etkileşimle farklı verilerin bir araya gelmesiyle oluşacak değerli çıktıların iş kollarının hedeflerine nasıl katkıda bulunacağı gibi konular irdelenerek iş zekası yöntem ve ürünlerinin bu ihtiyaçları cevaplamak için nasıl kullanılması gerektiği aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#İş Zekası #Veri Analitiği #Veri Analizi #İleri Düzey Dashboard #İş Kolu Hedefleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri kaynaklarını kullaarak, nasıl iş hedeflerine katkıda bulunabileceğini bilir.
Anlar: İş zekası ve diğer analitik birimlerin bankalardaki varlık amacını, farklı türdeki veri kaynaklarının birleştirilerek nasıl değer üretilebileceğini anlar.
Yapar: İş zekası ve analitik birim çalışanları, ihtiyacı derinlemesine kavrayarak iş kolları ile daha verimli çalışır. Talep edilenden fazlasını sunarak daha zengin çıktılar üretir. İş kolu çalışanları ise, iş zekası ve analitik çıktılarının basit bir raporun ötesinde, hedeflerine çok kıymetli bir destek sağlayabileceğini öğrenir.

HEDEF KİTLE

İş Zekası ve diğer analitik birim çalışanları ve bu birimlerle birebir çalışan iş analistlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İş Zekası Tanımı ve Çözüm Sağladığı İş İhtiyaçları
  • Temel Bileşenler
  • Tasarımının Temel Adımları
  • Örnek İş Zekası Uygulamaları
  • İş Zekası Projelerinin Gerçekleştirilmesi
  • Yönetimsel ve Organizasyonel Etkiler
  • Teknoloji ve Endüstri Yönelimleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Merak Ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri