Ticarete Dayalı Aklama (TBML) ve Uluslararası Finansal Yaptırım Risklerinin Yönetilmesi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara uluslarası ekonomik ve finansal yaptırımları anlamak, yaptırım kararlarına aykırı işlemlerden kaynaklanan riskleri etkin bir şekilde yönetmek, ticarete dayalı kara para aklama yöntemleri (TBML) ve risk yönetimi konusunda bilgi aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Ekonomik ve Finansal Yaptırımlar #Ticarete Dayalı Kara Para Aklama #TBML #Sanctions

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası ekonomik ve finansal yaptırımlara ilişkin risklerini, ticarete dayalı kara para aklama metodlarını, ticarete dayalı kara para aklama işaretlerini (red flags) bilir.
Anlar: Uluslarası yaptırım risklerinin dinamiklerini, yaptırımlarla yerel düzenlemelerin çelişmesi halini, yaptırımlara ilişkin risklerin yönetişimini, ticarete dayalı kara para aklamanın tespiti ve buna ilişkin risklerin yönetilmesini anlar.
Yapar: Yaptırımlara ilişkin risklerin tanımlamasını, yönetilmesini, yönetişimini, raporlanmasını yapar. Ticarete dayalı kara para aklama risklerinin tespitini, önleyici tedbirlerin alınmasını, kontrol noktaları oluşturulmasını yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların uyum departmanlarında çalışan "monitoring, screening, sanctions" uzmanları, analistler, vaka yöneticileri, senaryo geliştiricilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticaret İşlemlerinde Aklama Risklerinin Yönetilmesi (Trade Based Money Laundering - TBML)
  • Dış Ticaret İşlemlerinde Aklama Yöntemleri
  • Red Flags
  • Risklerin Yönetimi 
  • Örnek Vaka Analizi
  • Payment Transparency 
 • Uluslararası Finansal Yaptırımlara İlişkin Risklerin Yönetilmesi
  • Uluslarası Yaptırımlar 
  • Majör Yaptırımlar (İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore vb.)
  • Bölgesel Güçler Açısından Yaptırımlar (OFAC, EU, UNSC vb.)
  • Yaptırım İhlallerinin Koşulları ve Müeyyideleri
  • Yaptırım Risklerinin Yönetim Metodları (Risk Management / de-Risking)
  • Yaptırım Risklerine Kurumsal Yaklaşım (Governance)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: