Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve Etkili Sunum Becerileri


foto

AMAÇ

Eğitim; katılımcılara sunum öncesi fiziksel ve zihisel hazırlık aşaması ve sunum esnasındaki sürecin etkinliğini arttırma becerisi kazandırılmasını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Etkin Konuşma #Zihinsel Hazırlık #Etkili Görselleştirme #Topluluğun Algısının Yönetimi #İkna #Tonlama #Vurgu #Heyecan Kontrolü #Soru Karşılama #Hikayecilik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etkin sunumun tüm aşamalarında zihinsel ve fiziksel hazırlığın önemini bilir.
Anlar: Etkin sunum için dinleyici grubunun yönetiminin önemini anlar.
Yapar: Sunum öncesindeki hazırlıkları dinleyici grubuna göre özelleştirebilir. Sunum esnasında görsel malzeme kullanımı ve etkin ifade ile sunumunu etkili kılar.

HEDEF KİTLE

Topluluk önünde sunum yapan/ yapacak olan, konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sunumun Başarı Temelleri
 • Sunum Öncesi İçsel Hazırlık
 • Amaçlarınızı Hatırlayın!
 • Zihninizi Hazırlayın!
 • Sunum  Öncesi Görsel Hazırlık
  • Görsel Sunum Niçin Önemlidir?
  • Amacınıza En Uygun Görsel Aracı Seçme
  • Etkili Görsel Tasarımı
  • Grafik ve Şekillerin Hazırlanması
 • Sunumdan Önce Bilmeniz ve Yapmanız Gerekenler
  • Heyecan Kontrolü
  • Vurgulama- Tonlama
  • Artikülasyon ve Ses Tekniği
  • Yavaşlayın/ Tekrarlayın
  • Anlatım Tarzı/ Konuşma Mantığı
 • Kitleyi Tanıyın
 • Farkındalık/ Kontrol/ Önlem
 • 4N Kuralı
 • İletişim Aralığı
 • Zamanlama
 • Bürokratik Dilden Kaçınma
 • Özel Giriş ve Sonuç Cümleleri
 • Etkili Bir Açılış
  • Düşünülecek Bir Sorun Verme
  • Şaşırtıcı Gerçekler Sunma
  • Genel Konuya İlgi Çekme
  • Hikayecilik
  • Eğlencenin Dozu
 • Soruları Karşılama
  • Soruları Başarıyla Karşılamada 3 Sır
  • Saldırgan Soruyu Yeniden Oluşturmak
  • Bozguncu Sorular
 • İkileme Yapma ve İfade Güçlendirici Üçleme Kullanma
 • İknanın Temelleri
  • İkna Teknikleri
  • Güven Yaratma
  • Fayda Sunma
  • Empati Yapma
  • Bilgi İletme
  • İkna Etmede Yapılan Yanlışlar
 • Direnç Kırma
 • Sunumdaki Dil
  • Sunumda Doğru Kelimeleri Seçme
  • İfadeyi Yumuşatma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: