Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcılara kod seviyesinde hata ayıklama mantığı ile inceleme ve dinamik analizler yaparak oluşturulan "lab" ortamında zararlı yazılımları anlama ve önlemler alma için yetkinlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Malware #Analiz #Zararlı Analizi #Dinamik Analiz #Statik Analiz #Assembly #Zararlı Yazılım Analizi #Lab

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zararlı yazılım analiz yöntemlerini bilir
Anlar: Zararlı yazılımların neler olduğunu ve nasıl analiz edilebileceklerini anlar.
Yapar: Zararlı analizi için lab kurar ve analizlerini gerçekleştirerek sonuçlar çıkartır.

HEDEF KİTLE

Zararlı yazılım analizi temellerini öğrenmek isteyen analist ve uzmanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Malware Threats
  • Cryptography
  • Statik Analiz Temelleri
  • Dinamik Analiz Temelleri
  • Lab Kurulumu
  • Analizler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Zararlı Yazılım Analizi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Siber Güvenlik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.