Finans Setöründe Yaratıcı Düşünme ve TRIZ


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile hem beyin gücünü artırıcı bilişsel yaratıcı düşünme araçlarını hem de son zamanlarda tüm dünyada popüler olan TRIZ tekniğini uygulamalarla finans sektörü çalışanlarına tanıtmak amaçlanmaktadır. Yaratıcı düşünme sonucu oluşan inovasyon süreçlerinin şirketlerin DNA'sına yerleştirilmesi çalışanların bu alandaki yetkinliklerini artırmakla mümkündür. Tekniklerle beraber yapılacak uygulamalarla katılımcıların kurumlarındaki iş süreçlerinde daha yaratıcı ve inovatif düşünmelerini sağlayacak yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Inovatif Düşünme #Yaratıcılık #Yaratıcı Düşünme Araçları #TRIZ

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yaratıcı düşünme yöntemlerinin tanıtılması ile birlikte katılımcı iş süreçlerinde nasıl yaratıcı düşünebileceğini bilir. TRIZ ve diğer yöntemlerinin iş süreçlerinde kendisine ne tür avantajlar sağlayacağını bilir ve sektöre uygun uygulamalarla bilgisini pekiştirir. TRIZ yöntemi araçlarının finans sektöründe uygulanışı yaklaşımını bilir.
Anlar: Katılımcı geleneksel yaratıcı düşünme ve popüler TRIZ yaklaşımının temellerini öğrendikten sonra bu yaklaşımların finans sektöründe nasıl kullanacağını anlar. İş süreçlerindeki gereksinimlere göre yaratıcı düşünme araçlarının nasıl kullanılacağı ve sonuç alınabileceğin konusunda bakış açısını geliştirir.
Yapar: Katılımcı öğrendiği teknikleri finans sektörüne uygun seçilmiş problemlerde kullanır ve sonuçları izler. Özellikle TRIZ yaklaşımın sağlayacağı önemli avantajların farkına varır. Katılımcılara özel seçilmiş finans sektörü problemlerinde TRIZ uygulamaları yapar.

HEDEF KİTLE

Yaratıcı düşünme yetkinliklerini artırmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygun bir eğitimdir.Öncelikli olarak ise Ar-Ge ve İnovasyon süreçlerinde görev alan katılımcıların katılması yerinde olabilir.

İÇERİK

 • Beyin Nasıl Düşünür?
  • Düşünme Mekanizması 
  • Beynin Düşünme Bölgeleri
  • Hangi Bölgede Daha Baskın Düşünürüz? 
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri Nelerdir?
  • Bilişsel (Kognitif) Yaklşaımlar
  • Beyin Fırtınası
  • Zihin Haritası
  • 6 Şapkalı Düşünme Tekniği
  • Yaatıcı Hayal Kurma
  • Sinektik Düşünme
  • 5N 3K
  • Beyini Yazmak
  • Kahramnlarla Düşünmek
 • Biiişsel Olmayan Yaklaşım
  • TRIZ Felsefei
  • TRIZ Araçları
 • Finans Sektöründen Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girşimcilik