PMI Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi


foto

AMAÇ

Dünyaca kabul edilmiş, proje yönetiminde uluslararası geçerliliği olan Proje Yönetim Enstitüsü'nün Proje Yönetim Profesyonelliği (PMP®) sınavına hazırlık eğitimidir.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet Yönetimi #Zaman Yönetimi #Risk Yönetimi #Kapsam Yönetimi #Kalite Yönetimi #PMP Sınavına Hazırlık #Proje Yönetimi #PMP

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: PMBOK Klavuzunun girdi ve çıktılarını bilir. Proje yönetiminin tüm aşamalarını bilir.
Anlar: Proje gereksinimlerini ve projenin süreçlerini, aşamalarını, paydaşların gereksinimlerini anlar.
Yapar: Proje yönetimi, planlama, organizasyon, koordinasyon, delegasyon ve denetleme yapar.

HEDEF KİTLE

Proje yönetimi konusunda daha önce eğitim almış ve çalıştığı işletmelerde proje yönetimi metodolojisini kullanmış, sınava girmeyi planlayan ve PMP® olmak isteyen bilgi ve beceriye sahip profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • PMBOK® Guide 6 Nedir?
 • PMI® Etik ve Profesyonellik
 • Proje ve Proje Yönetim Tanımı
 • Progressive Elaboration
 • Portfolio ve Program Yönetimi Tanımı
 • Portfolio, Program ve Proje Yönetimi İlişkisi
 • Proje Yönetim Ofisi (PMO)
 • Proje Yönetimi ve Organizasyonel Strateji İlişkisi
 • Business Value
 • Proje Yöneticisi Rol ve Sorumlulukları
 • Organizasyonel Etki ve Proje Hayat Döngüsü
 • Proje Organizasyon Yapıları
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Proje Yönetişimi ve Paydaşlar
 • Proje Takımı, Rol ve Sorumluluklar  
 • Ürün vs Proje Hayat Döngüsü İlişkisi
 • Proje Fazları, Karakteristikleri
 • Proje Yönetim Süreç Grupları
  Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Entegrasyon Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi  
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi  
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi  
 • İletişim Yönetimi  
 • Risk Yönetimi  
 • Tedarik Yönetimi  
 • Paydaş Yönetimi  
 • Sınav Egzersizleri
 • Soru Havuzu
 • Grup Tartışmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme, Koordinasyon, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Maliyet, İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik, Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Liderliği