Tarımsal Destekleme Politikası ve Hibe Programları


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, bankaların ülkemizde uygulanan destekleme politikaları ve hibe programları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının sağlanmasıdır. Böylelikle farklı tarımsal kredi ürünleri tasarlayabilirler, yeni ürünler geliştirebilirler, tahsilatlarını yaparken müşterilerinin alabilecekleri destek miktarlarını öngörebilirler.

Ayrıca yıllar itibariyle tarımsal destekleme politikalarında meydana gelen değişikleri öğrenerek, destekleme bütçesinin nasıl kullanıldığı konusunda fikir sahibi olabileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Tarımsal Destekleme Bütçesi #Üretime Bağlı Destekler #Üretimden Bağımsız Destekler #Gündemde Olan Yeni Destekleme Yapıları #IPARD #KKYDP

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tarımsal destekleme politikalarını ve bütçesini bilir.
Anlar: Genel itibariyle destekleme politikaların ve hibe programlarının terminolojisinden anlar.
Yapar: Tarımsal politika ve hibe programlarına göre bankanın tarım stratejisine katkı yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların tarım bankacılığı birimleri, KOBİ bankacılığı birimleri, genel müdürlük , bölge ve şube müdürlüğü çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Tarımsal Destekleme Politikaları
  • 2000 Yılına Kadar Uygulanan Politikalar
  • 2000 Yılından Sonra Uygulanan Politikalar
 • Tarımsal Destekleme Ödemeleri Ve Konuları
  • Alan Bazlı Ödemeler
  • Fark Ödemeleri
  • Hayvancılık Destekleri
  • Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
 • Hibe Programlar
  • IPARD Programı
  • KKYD Programı
  • Dış Kaynaklı Projelerden Uygulanan Programlar
 • Gündemde Olan Yeni Destekleme Yapıları
  • Kırsal Kredi Garanti Mekanizması
  • Lisanslı Depoculuk Destekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girşimcilik