Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; finans matematiği ve değerleme yöntemlerine ilişkin yetkinlikleri kazanıp, bu bilgileri katılımcıların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları’nda da kullanmasını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Lisanslama #Değerleme #Finansal Matematik #Temel Analiz #Teknik Analiz #Portföy #Sermaye Piyasaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Paranın zaman değeri, faiz hesaplamalarını bilir.
Anlar: Varlık fiyatlama ve değerleme modellerini anlar.
Yapar: Temel analiz ve teknik analiz yapar. Lisanslama sınavlarında ilgili derse dair gerekli yetkinlikleri kazanır.

HEDEF KİTLE

Bankalarda Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına hak kazanmak isteyen ilgili birimlerde ve Şubelerde çalışan kişilere yöneliktir.

İÇERİK

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk Kavramları
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
  • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
  • Arbitraj Fiyatlama Modeli
 • Temel Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Teorisi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri
 • Teknik Analiz

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri