Pazarlamada Yeni Trendler


foto

AMAÇ

Eğitimde; yeni ekonominin oluşturduğu yeni pazar dinamikleri, pazarlama dünyasında değer yönlü yepyeni paradigmaların oluşumu ve bunun yansıması olarak da pazarlamada yeni trendlerin gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Pazarlamada 4.0 #İlişki Yönetimi #Yeni Ekonomi Dinamikleri #Inovasyon #Dijitalleşme #Müşteri Değer Yönetimi #Stratejik Pazarlama #Veri Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Pazarlamada yeni yaklaşımları bilir.
Anlar: Değişen pazarlama anlayışının işine etkilerini anlar.
Yapar: Değişen pazarlama yaklaşımlarını işine yansıtarak süreçlerinde iyileştirmeler yapabilir.

HEDEF KİTLE

Pazarlama ve satış ve bunların yönetimi konusunda çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak için Pazarlamanın Yeni Kuralları
 • Dijital Çağda Pazarlamanın Yeni Paradigmalarından Yararlanmak
 • 21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Pazarlama Modelleri: Yeni Bin Yılın Pazarlama Yaklaşımları
 • Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama
 • Pazarlama 3.0 – Pazarlama 4.0 İçin Gelecek Modeli
 • Modern Pazarlama Yaklaşımı Sonrası Postmodern Pazarlama
  • Bankacılıkta Postmodern Müşterilerin Özellikleri
  • Bankalarda Postmodern Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması
 • Bankacılık Sektöründe Veri Tabanlı Pazarlama
 • Müşterilerin Artan Önemi ve İlişkisel Pazarlama
 • Yeni Ekonomide Yaşanan Değişimler
 • Değer Yaratan Pazarlama
 • Pazarlamada Yeni Yaklaşım Müşteri Deneyimi Yönetimi
 • Holistik Pazarlama Anlayışı Aşaması
 • Bankacılık Sektöründe Ürün Farklılaştırma ve Yeniden Konumlandırma
 • İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme: Pazarlamada Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Müşteri Değeri Modelleri
  • Bankaların Hedefi: Sürekli Değer Yaratabilmek
  • Bankacılıkta Değer Zinciri Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Birebir Pazarlama
 • Bankalarda Sosyal Ağ Pazarlaması ve Sosyal Medyanın Gücü
 • Gerilla Pazarlama
 • Nöro Pazarlama
 • Metafor Pazarlama
 • Pazarlamada Vizyon Yönetimi ve Geleceği Şekillendirmek
 • Bankalarda Stratejik Planlamadan Stratejik Mimariye Geçiş
  • Müşteri Sadakati İçin Stratejik Düşünmek
  • Yeni Strateji Senaryoları ve Simülasyon Modelleri
 • Bankalarda Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Bankacılık Sektöründe Küresel Rekabete Hazırlanmak ve Küresel Pazarlama
 • İnternet Üzerinden Pazarlama ve Viral Pazarlama Stratejileri
 • Bankalarda Ömür Boyu Müşteri Değeri
 • Bankalarda Veri Madenciliği ve Veri Depoları
 • Yeni Bilişim Ekonomileri ve Pazarlamada Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımı
 • Bankalarda Operasyonel Mükemmellik ve Operasyonel Karlılık

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişki ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik