Mindfulness Destekli Kendine Koçluk


foto

AMAÇ

İş hayatında istediğimiz hedef doğrultusunda yol almak her zaman kolay değildir, meydan okuyan problemler ve engeller bizi dönem dönem test eder. Diğer taraftan iş ve özel hayatı uyumlu bir şekilde yönetebilme sorumluluğu da tüm bu zorluklarla birlikte taşıması zor bir yük gibi yük gelir. Bir bakarız dış dünyanın seslerini, sorunlarını odağımız yapmışız, amacımızdan ve anlamdan kopmuşuz. Kendine koçluk aslında doğru düşünebilme ve olaylara başka açılardan bakabilme yeterliliğini kazanmak ve bunu yaşam biçimi haline getirmeye niyetli olmakla ilgili. Yaşamdaki güçlükler kaçınılmaz. Konu biz bunları artık nasıl yönetmek ve bunlara nasıl bir yanıt vermek istiyoruz? Dış dünyadaki gerçekliği değiştirmem#iz çoğu zaman imkansız peki biz kendimizde neyi değiştirebiliriz?
Eğitim katılımcılara farklı düşünebilme ve kendilerini farklı yönetebilmeyi koçluk yetkinliklerini vererek sağlamayı amaçlar.

ODAK NOKTALARI

#Mindfulness #Koçluk #Keşif #Seçim #Özdenetim #Anlam

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı bakış açıları ile hayatında farklı anlamlar ve sonuçlar yaratabileceğini bilir.
Anlar: Değer odaklı kişisel liderlikle kendi motivasyon unsurlarını anlar.
Yapar: Mindfulness tutum ve uygulamaları ile koçluk yetkinliklerini hayatında geçirerek yaşam kalitesini arttırır.

HEDEF KİTLE

Koşullardan bağımsız farklı bakış açılarıyla hayat kalitesini yükseltmek isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Günümüzde Kendine Koçluk Bakışaçısı Neden Önem Kazandı?
  • Koçluk Bakışaçısı ve Tutumları Nelerdir?
  • Mindfulness Uygulaması ve Tutumları Nelerdir?
  • Mindfulness’ın Koçluk Bakışaçısına Desteği Nasıl Olur?
  • Otonom Sinir Sistemi ve Stres İlişkisi Nedir?
 • Özbilinç, Özdenetim Duygusal Zeka Yetkinlikleriyle Özbakım
 • Koçluğun 4 Aracının Kendine Koçlukta Uygulaması
  • Özşefkatle Bilinçli Olarak Düşünceleri İzleme/Dinleme
   • Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı
  • Bilinçli Sorgulama
   • Zihinsel Tutum Farkındalığı
  • Geribildidim Alma ve Verme Farkındalığı, Özdeğerlendirme Yapmak
  • Kendini Takdir, Öztakdir, Özşefkat
 • Bizim İçin Önemli Olanın Farkındalığı-Değerler Çalışması
 • Özamaç Belirlenmesinin Yaşama Katkısı
 • Anlamlı Bir Hayat İçin Farkındalık
 • Mindfulness Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik