Mindfulness Destekli Kendine Koçluk


foto

AMAÇ

Bu eğitim katılımcılara; kariyer yolculuklarında rekabette daha dayanıklı olabilme, daha objektif düşünebilme ve günün sonunda daha fazla çıktı alabilmeleri için kendilerine doğru koçluk yapma becerilerini kazandırmayı, "Bilinçli Sorgulama" ve "Bilinçli Farkındalık (Mindfullness)" tekniklerini vermeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Farkındalık #Odaklanma #Mindfulness #Koçluk #Bilinçli Sorgulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mindfulness desteğiyle koçvari bakış açısını bilir.
Anlar: Kendi yaşamına koç gibi yaklaşabilmenin yol haritasını ve duygusal dayanıklılığını geliştirmek için mindfulness tekniğinin destekleyici rolünü anlar.
Yapar: Yaşamına koçvari bakış açısını getirir, engellerle karşılaştığında kendini rahatlatma teknikleriyle çözüm odaklı yaklaşır.

HEDEF KİTLE

Yaşamını bir koç bakış açısıyla yönetmek isteyen, uzun soluklu bir maraton olan kariyer yolunda duygusal olarak daha dayanıklı ve çözüm odaklı olmak isteyen tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Duygusal Olarak Dayanıklı Olmak
  • Duygu- Düşünce- Davranış Döngüsü
  • Özbilinç ve Özyönetim Duygusal Zeka Yetkinlikleri ile Özbakım
 • Özbilinç
  • Değerler ve Vizyon Çalışması
  • Hangi Ego Durumundayım?
  • Transaksiyonel Analizle Kendine Bakış
  • İçses Farkındalığı
 • Özyönetim
  • Dikkat ve Odaklanmayı Geliştirme
  • Mindfulness Tekniği
 • Koçvari Bakış Açısı
  • Bilinçli Sorgulama
  • Empatik Dinleme
  • Başkalarından Geribildirim Almak
  • Öz Takdir

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik