Türkiye’de Hayvancılık Sektörleri ve Finansmanı


foto

AMAÇ

Bu eğitimde Büyükbaş Süt Hayvancılığı, Büyükbaş Besi Hayvancılığı, Küçükbaş Hayvancılık (Koyun-Keçi), Tavukçuluk (Yumurta, Et) alanlarında temel teknik kavramların öğrenilmesi, bu hayvancılık çeşitlerinin üretim döngülerinin ve işletme tiplerinin tanıtılması, bu çeşitlerde finansman ihtiyaçlarının ortaya konularak doğru finansman stratejilerinin benimsenmesi amaçlanmaktadır

ODAK NOKTALARI

#Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı #Küçükbaş Hayvancılık ve Tavukçuluk #Üretim Döngüleri #İşletme Tipleri #Yetiştirme Modelleri #Hayvan Besleme ve Bakım #İşletme Gelirleri ve Giderleri #İşletmelerin Finansman İhtiyaçları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta önemli kavramlar, üretim döngüleri, işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım ihtiyaçlarını bilir.
Anlar: Bu hayvancılık türlerinde işletmelerin verimlilik, kalite, karlılık, finansman gibi ihtiyaç ve amaçları anlar.
Yapar: Bu hayvancılık türlerinde ana gelir gider kalemleri üzerinden hesaplama yapabilir. İşletme ziyaretlerinde ne yapacağını, ne soracağını bilir.

HEDEF KİTLE

Banka genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubelerinde hayvancılık kredileri pazarlaması ve kredi değerlendirmesi yapan uzmanlar ve portföy yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık İstatistikleri
 • Türkiye'de Küçükbaş Hayvancılık İstatistikleri
 • Türkiye'de Kanatlı Hayvancılık İstatistikleri
 • Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Tanım ve Kavramlar
 • Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Üretim Döngüleri
 • Büyükbaş Hayvancılık Besleme ve Bakım
 • Büyükbaş Hayvancılık Barınak ve İşletme Tipleri
 • Büyükbaş Hayvancılıkta Gelir ve Giderler
 • Büyükbaş Hayvancılık Kredileri
 • Küçükbaş Hayvancılıkta Tanım ve Kavramlar
 • Küçükbaş Hayvancılığı Üretim Döngüleri
 • Küçükbaş Hayvancılıkta Besleme ve Bakım
 • Küçükbaş Hayvancılıkta Barınak ve İşletme Tipleri
 • Küçükbaş Hayvancılıkta Gelir ve Giderler
 • Küçükbaş Hayvancılık Kredileri
 • Tavukçulukta Tanım ve Kavramlar
 • Tavukçulukta Üretim Döngüleri (Et-Yumurta)
 • Tavukçulukta Besleme ve Bakım
 • Tavukçulukta Barınak ve İşletme Tipleri
 • Tavukçulukta Gelir ve Giderler
 • Tavukçulukta Hayvancılık Kredileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik