Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimde; inovatif teknoloji firmalarının yanında, birçok farklı sektörden Dünyanın önde gelen firmalarınca kullanılan yaratıcı iş fikirleri bulma, yenilikçi ürün, servis, yazılım, BT çözümleri geliştirme ve proje yönetimi aşamalarında kullanılan "Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)" metodolojisini örnekler ile aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yaratıcı Düşünme #Ekip Çalışması ve İşbirliği #Yetkin Liderlik #Etkin İfade ve Sorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tasarım odaklı düşünme metodolojisini bilir.
Anlar: Yenilikçi ve yaratıcı tasarım süreçlerini anlar.
Yapar: İş süreçlerinde tasarım odaklı düşünme prensiplerini kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Problem Tanımı
 • Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi ve Netleştirilmesi
 • HMW Questions Tekniği
 • Araştırma
 • Müşterilerin İhtiyaç, İstek ve Beklentilerinin Detaylı Olarak Değerlendirilmesi
 • Araştırma Aşamasında Ortaya Çıkan Bilgilerin Görselleştirilmesi, Gruplanması ve Aralarındaki Paternlerin Belirlenip Yorumlanması ile İç Görülerin (Insight) Ortaya Çıkartılması
 • Fikir Geliştirme
 • Yorumlama Aşamasında Ortaya Çıkan İç Görüler Üzerinden Hedef Kullanıcı Kitlesinin İhtiyaçlarını Karşılayacak ve Uçtan Uca Etkileyici Bir Deneyim Yaşamalarını Sağlayacak Yaratıcı Çözüm Fikirlerinin Oluşturulması ve Önceliklendirilmesi
 • Prototipleme
 • Değerlendirme
 • Tasarlanan Çözümün Hedef Kullanıcıların Beklentilerini Ne Düzeyde Karşılayacağının Prototip Üzerinden Değerlendirilmesi ve İteratif İyileştirme Önerilerinin Tespiti
 • Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) İçin Gerekli Yetkinliklerin Sanatsal Düşünme (Artful Thinking) Oyunları ile Geliştirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri