Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimde; Google ve Apple gibi inovatif teknoloji firmalarının yanında, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekom gibi birçok sektörden dünyanın önde gelen firmalarınca yaratıcı iş fikirleri bulma, yenilikçi ürün, servis, yazılım ve IT çözümleri geliştirme ve proje yönetimi aşamalarında kullanılan "Design Thinking" metodolojisini, örnekler ve vaka analizleriyle uygulamalı olarak öğrenebilmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yaratıcı Düşünme #Ekip Çalışması ve İşbirliği #Yetkin Liderlik #Etkin İfade ve Sorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tasarım odaklı düşünme metodolojisini bilir.
Anlar: Yenilikçi ve yaratıcı tasarım süreçlerini anlar.
Yapar: İş süreçlerinde tasarım odaklı düşünme prensiplerini kullanır.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Problem Tanımı
 • Yaşanan Zorlukların Değerlendirilmesi ve Netleştirilmesi
 • Hmw Questions Tekniği
 • Araştırma
 • Müşterilerin İhtiyaç, İstek ve Beklentilerinin Detaylı Olarak Değerlendirilmesi
 • Yorumlama
 • Araştırma Aşamasında Ortaya Çıkan Bilgilerin Görselleştirilmesi, Gruplanması ve Aralarındaki Paternlerin Belirlenip Yorumlanması İle İç Görülerin (Insight) Ortaya Çıkartılması
 • Fikir Geliştirme
 • Yorumlama Aşamasında Ortaya Çıkan İç Görüler Üzerinden Hedef Kullanıcı Kitlesinin İhtiyaçlarını Karşılayacak ve Uçtan Uca Etkileyici Bir Deneyim Yaşamalarını Sağlayacak Yaratıcı Çözüm Fikirlerinin Oluşturulması ve Önceliklendirilmesi
 • Prototipleme
 • Değerlendirme
 • Tasarlanan Çözümün Hedef Kullanıcıların Beklentilerini Ne Düzeyde Karşılayacağının Prototip Üzerinden Değerlendirilmesi ve İteratif İyileştirme Önerilerinin Tespiti
 • Design Thinking İçin Gerekli Yetkinliklerin Artful Thinking (Sanatsal Düşünme) Oyunları İle Geliştirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri