Dış Ticaret Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler


foto

AMAÇ

Eğitimde dış ticaret mevzuatındaki değişikliklerle ilgili farkındalık sağlanarak sorumluluk alanlarımıza giren işlemlerdeki püf noktalarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret Mevzuatı # Döviz Kredileri #Serbest Bölge Mevzuatı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret mevzuatında son yıllarda yapılan değişiklikleri bilir.
Anlar: Kuralların ve değişikliklerin sorumluluk alanına giren işlemlere etkisini anlar.
Yapar: Güncel dış ticaret mevzuatını uygulama ile birleştirir, kritik noktaları analiz eder, işlemlerin yasal düzenlemelere uygun yapılmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Bankaların pazarlama ve operasyon departmanlarında görev alanlar ve konuyla ilgili diğer yetkililer katılabilir. Katılımcıların, temel dış ticaret bilgisinin ve deneyiminin olması beklenmektedir.

İÇERİK

 • Serbest Bölge Mevzuatı
  • Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Bulunan Firmaların Ödemeleri
  • Serbest Bölge Yerleşik Firmaların Kambiyo Mevzuatı, Ödemeler Dengesi ve Vergi Mevzuatı Bakımından Değerlendirmesi
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da,  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (2008-32/34) Yapılan Değişiklikler 
  • Döviz ve Dövize Endeksli Olarak Düzenlenemeyecek Sözleşmeler
  • Yurt Dışından TL ve Döviz Kredisi Temini
  • Yurt İçinden Döviz Kredisi Kullanımı
  • Döviz Üzerinden Tesis Edilen Gayri Nakdi Krediler
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (2018-32/48) ve TCMB İhracat Genelgesi
  • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi
  • Peşin Döviz
  • Özelliği Olan İhracat
  • İndirim ve Mahsup
  • İhracat Hesabının Kapatılması

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: