KOBİ’ler İçin Devlet Destekleri ve KOBİ Bankacılığı Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcılar ülkemizde mevcut devlet destekleri ve teşviklerini bilerek kendilerini benzer çalışanlardan farklılaştırabilecek, KOBİ özelliklerini ve ihtiyaçlarını analiz edebilecek ve bu çerçevede destek ve teşviklere yönlendirmede yapıcı ve etkili katkı sağlayacak yetkinliği kazanacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#KOBİ #Devlet Destekleri ve Teşvikleri #KOBİ Bankacılığı Uygulamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ülkemizde mevcut devlet destekleri/ teşviklerini ve KOBİ bankacılığı uygulamalarını bilir.
Anlar: Devlet desteklerinin ve teşviklerinin ekonomiye ve KOBİ’lere katkısını anlar.
Yapar: Müşteriyi destek ve teşviklere yönlendirmede yapıcı ve etkili katkı sağlar ve KOBİ Bankacılığı uygulamalarında doğru seçimler yapar.

HEDEF KİTLE

İlgili departmanlar ve şubelerde çalışan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Yeri
  • KOBİ’lerin Yaşadıkları Sorunlar
  • KOBİ’lerin İşletme Geliştirme (Büyüme) Hedefleri
  • KAMU Desteğinin Temel Kullanım Amacı
  • Destek TEMA’sı Kavramı
  • Ülkemizde Mevcut Destek ve Teşvik Programlarının ve Destekçi Kamu Kuruluşlarının Tanıtılması
  • Destek Başvuruları ve Başvuru Süreçleri Hakkında Bilgi
  • Destek Alımı Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar
  • Destek Seçimi Sürecinin Gerçek Hayattan Uygulamalarla Pekiştirilmesi
  • KOBİ Bankacılığı Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip Ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik