Kariyerde Duygusal Zekanın Etkisi


foto

AMAÇ

Kariyerinde yönetici seviyelerine gelenlere duygusal zeka konusunda koçluk-mentorluk yöntemiyle aktarılan programda yansımalar ve yaşanmış tecrübi örnekler sunulmakta, öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi konularında besleyici bir gelişim deneyimi yaşatılması hedeflenmektedir. Katılımcılara duygusal hakimiyet ve nöro liderlik aşamasına gelinmesi konusunda katkı sunan bir aynalama süreci yaşatılan programda katılımcıların iletişim ve empati kalitesinin arttırılması planlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Duygusal Zeka #İletişim #Liderlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendisine liderlik yapması konusunda öz-farkındalığı olur.
Anlar: Öz-yönetim ile kendi duygularını anlar.
Yapar: Sosyal farkındalık ile ilişki yönetimini yapmaya başlar. Kendisine liderlik ettiği gibi başkalarının duygularını fark edip yönetmeye başlar. İletişim ve empati kalitesini arttırır. Liderlik potansiyelini kariyerine taşır.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur

İÇERİK

 • Kariyer
  • Kariyerin Farklı Perspektiflerle Açılımı
  • Kariyerde Başarı Faktörleri
  • Kariyerin Boyutları
  • Duygusal Zekanın Kariyere Etkisi
 • Öz-Farkındalık
  • Öz-Değerlendirme
  • Güçlü Yönler
  • Kişilik Envanterleri
 • Koçluk & Mentorluk
  • Öz-Yönetim
  • Bilinç Durumu
  • Duygusal Esneklik
  • Duygu Yönetimi
  • İç Ahenk
  • İnisiyatif
 • Sosyal Farkındalık
  • Empati
  • Örgütsel Farkındalık
 • İlişki Yönetimi
  • İletişim
  • Dış Ahenk
  • Çatışma Yönetimi
  • Güçlendirme
  • Vizyoner Liderlik
 • Kariyer Evreleri
  • İlk, Orta, Son
  • Yansımalar
 • Kariyer Engelleri & Baş Etme
 • Liderlik Modelleri
 • Değerlerle Yönetim
 • Duygusal Zekanın Kariyer & Özel Hayata Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu, Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme