Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sinyalleri


foto

AMAÇ

Bankaların verdikleri kredilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için gerek firmalardan doğabilecek, gerekse Bankacılık hatalarından doğabilecek problemlerin önceden tespit edilmesi ve bu doğrultuda önlem alma yöntemleri bu eğitimde işlenecektir.

ODAK NOKTALARI

#Erken Uyarı Sinyalleri #Sorunlu Kredileri Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi süreçlerinde erken uyarı sinyallerini tespit etmeyi ve sorunlu kredilerin oluşma nedenlerini bilir.
Anlar: Verilen kredilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için problemlerin önceden tespit edilmesi ve bu doğrultuda önlem alma yöntemlerini anlar.
Yapar: Kredi değerlendirmelerinde doğru karar verebilir

HEDEF KİTLE

Şube Müdürleri, İşletme, KOBİ, Ticari ve Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici ve Yardımcıları,Krediler ve Mali Analiz Bölümleri ile Leasing ve Faktoring sektörlerinde çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sorunlu Kredilerin Bankaya Zararları
 • Şirketlerin Temel Kötüye Gidiş Nedenleri
 • Ekonomik Konjonktürün Etkileri
 • Sektörel Özelliklerin Etkileri
 • Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık Hataları
 • Yönetimden Kaynaklanan Uyarı İşaretleri
 • Firmanın Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyarı İşaretleri
 • Bankacılık Hatalarından Kaynaklanan Uyarı İşaretleri
 • Finansal Konularla İlgili Uyarı İşaretleri
 • Kredi Teminatları ile İlgili Uyarı İşaretleri
 • Ödeme İçin Muhtemel Süreçler
 • İyileştirme Önerileri
 • Teminatların Tahsil Kabiliyeti
 • Kanuni Takip     
 • Vaka Analizleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: