İK Analitiği


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı insan kaynaklarında toplanan datayı analiz edip, belli sonuçlara ulaşıp, oradan yeni aksiyonlar almak.

ODAK NOKTALARI

#Data Analiz #Raporlama #Proje Üretme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Verilerin nasıl toplanacağını bilir.
Anlar: Veriler arasındaki ilişkileri anlar.
Yapar: Analizlere göre uygun projelendirme yapar.

HEDEF KİTLE

İnsan kaynakları yöneticileri ve çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İK Analitik Kavramı
  • İK Analitik Evreleri
  • İK Analitik Alanları (seçme ve yerleştirme, ücret ve prim ve ödül, performans, kariyer, yedekleme, bağlılık, yetenek, çalışan iletişimi ve sosyal işler, ik projeler, ik marka, ik araştırmaları vb)
  • İK Data Toplama (teknikler – doğrudan ve dolaylı)
  • İK Data Analiz Yaklaşımları
  • İK Senteze Ulaşma ve Raporlama
  • İK Karar ve Proje Üretme
  • İK Aksiyona Taşıma ( reaktif ve proaktif ve prediktif )
  • İK İzleme ve Revizyon

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Öğrenme Stratejileri