Satışta Zihinsel, Fiziksel ve Psikolojik Performansın Arttırılması


foto

AMAÇ

Bu eğitim; satış ekipleri için en önemli unsur olan satışçının üç temel performansında, hayatında yapacağı küçük dokunuşlarla, önemli ve anlamlı gelişim sağlamayı hedeflemektedir. Satış yöneticilerinin, satış ekiplerinin performanslarını yönetirken, dikkate alması gereken temel performans arttırıcı kaynakları fark etmek de eğitimin başka bir amacıdır.

ODAK NOKTALARI

#Satış #İnsan Beyni #Satışçı Psikolojisi #Bireysel Motivasyon #Fiziksel Performans #Performans Arttırıcılar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Satışta performans artışı için temel gereksinimleri bilir. Satış ekiplerinin sürdürülebilir ve yüksek performans ile çalışması için gerekli iklimin nasıl oluşturulacağını bilir.
Anlar: İnsan beyninin çalışma sisteminin ve kalıcı öğrenme ile satış arasındaki bağlantısallığı anlar. İnsanların satış yaparken ki ve satın alma aşamasındaki temel motivasyonlarını anlar.
Yapar: Bireysel olarak kendi hayatındaki performans gelişim alanlarını tespit eder, bu alanlar ile ilgili hedefler koyar, bu hedeflere gitmek için kaynak ve kısıtlarını tespit eder, kaynaklarını geliştirmek ve ilave kaynaklara ulaşmak konusunda aksiyon alır. Tüm bu algoritmayı, satış ekibi için de aksiyon planı haline getirerek uygular.

HEDEF KİTLE

Kişisel performansını yükseltmek isteyen satışçılar ve satış ekiplerinin performanslarını yükseltmek isteyen satış yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Satışta Performans Artışı İçin Temel Gereksinimler
 • Öğrenme Teorisi ve Satışa Zihinsel Hazırlık
 • İnsan Beyni Çalışma Sistemi
 • Satışçılar için Beynin Çalışma Sistemine Müdahale Kavramı
 • Etik Satış ve Sürdürülebilirlik
 • Bireysel Satış Envanteri
 • Avcı Satışçı, Çiftçi Satışçı ve Blockchain Satışçı
 • Satışın ve Satışçının Evrimi
 • Satışta Psikolojik Performans Kavramı
 • Kişilik ve Kimlikler
 • Farklı Davranış Modelleri ile İletişim ve Satış Envanteri
 • Farklı Davranış Modellerinin Yönetilmesi
 • İnsanlar Neden Satın Alır?
 • Satın Almanın Arkasındaki Müşteri Motivasyonları
 • Fayda Matrisi ve Kanca Soru Teknikleri
 • Satışın Ana Adımlarının Tasarlanması ve Yönetilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme