Türk Vergi Mevzuatının Uygulama Esasları


foto

AMAÇ

Türk Vergi Sisteminin temel kavram ve kurallarını aktarmak, vergi sisteminin işleyiş prensiplerinin anlaşılmasını sağlamak, bankacılık işlemleri sonucu karşılaşılan vergisel yükümlülükleri ortaya koymak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Vergi #Yükümlülük

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türk vergi sisteminin işleyiş prensiplerini ve bankacılık işlemleri sonucunda karşılaşılacak vergisel yükümlülükleri bilir.
Anlar: Vergisel yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin önemini anlar.
Yapar: Bankacılık işlemlerini vergi mevzuatına uygun olarak yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan Şube ve Genel Müdürlük çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Vergi Mükellefi
 • Vergi Sorumlusu
  • Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
  • Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 • Vergilendirme Süreci
  • Tarh
  • Tebliğ
  • Tahakkuk
  • Tahsil
 • Temel Vergisel Yükümlülükler
  • Bildirimler
  • Defterler
  • Beyannameler
 • Vergi Suç ve Cezaları
  • İdari ve Mali Nitelikteki Suçlar
  • Kamusal Nitelikteki Suçlar
 • Dolaysız Vergiler
  • Gelir Üzerinden Alınan Dolaysız Vergiler
   • Gelir Vergisi
   • Kurumlar Vergisi
  • Servet Üzerinden Alınan Dolaysız Vergiler
   • Motorlu Taşıtlar Vergisi
   • Veraset ve İntikal Vergisi
   • Emlak Vergisi
 • Dolaylı Vergiler
  • Katma Değer Vergisi
  • Özel Tüketim Vergisi
  • Bankacılık Sigorta ve Muamele Vergisi
  • Damga Vergisi - Bankacılık Sektöründe Karşılaşılan Harçlar ve Benzeri Mali Yükümlülükler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sorumluluğu Devretme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik