IT Framework


foto

AMAÇ

Eğitimde; ITIL terminolojisinin yanı sıra BT yönetiminin yapısının ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, 26 ITIL süreci ve 4 ITIL ana fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir. ITIL sertifikasyonu tüm dünyada BT Yönetişim alanında hizmet yönetimi yapısı için standart kabul edilmekle beraber birçok farklı disiplin için de temel sağlamaktadır. Eğitim, BT alanında çalışan sistem ve ağ yöneticileri ile beraber güvenlik ve yönetişim yöneticileri için hizmet yönetimi ve süreç tasarlama pratiğine sahip olmak isteyen yöneticiler ve profesyoneller için tasarlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#ITIL Terminolojisi #ITIL Yaşam Döngüsü #Süreç #Fonksiyonlar #Uygulama Esasları #ITIL Rolleri #Proje

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: BT süreçlerinin tümü ile ilintili farkındalık kazanır.
Anlar: Süreçlerle ilgili teknik beceri kazanır.
Yapar: ITIL süreçlerine hâkim olacak şekilde, BT Yönetişim yapıları için çalışmalar gerçekleştirebilir.

HEDEF KİTLE

Eğitim, Bilgi Teknolojileri alanında çalışan profesyoneller için planlanmıştır. Ayrıca kariyerlerinde ilerlemek, BT hizmet yönetimi alanında deneyim kazanmak isteyen kişiler için de uygundur. BT Mimari, BT Sistem Yönetimi, BT Uyum/Güvence, BT Güvenlik, BT Denetim, Uygulama Geliştirme ve Veri tabanı Uygulama departmanlarında çalışan teknik becerileri kanıtlanmış kişiler ve diğer BT rollerinde özellikle hizmet yönetimi alanında pratik bilgisi olan kişiler için tasarlanmıştır.

İÇERİK

  • Domain 1: ITIL Concepts
  • Domain 2: Continuous Service Improvement
  • Domain 3: Service Operation
  • Domain 4: Service Transition
  • Domain 5: Service Design
  • Domain 6: Service Strategy

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: