Dijital İtibar Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim; marka, kurum ve kişilerin dijital ortamlardaki algı yönetimlerini temel alarak, katılımcıların bu konudaki bilgi ve farkındalık seviyelerini teorik bilgi ve örnek vakalar ile üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İtibar Yönetimi #Dijitalleşme #Sosyal Medya İçerik Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İtibar yönetimi ve dijital dünya ile ilgili kavramları öğrenir. İtibarın önemini bilir ve konu hakkında örnek olay incelemeleri ile farkındalık kazanır.
Anlar: Kurum ve kişisel dijital itibarın yerini, önemini ve itibar riskini yönetebilmeyi anlar.
Yapar: Dijital itibar yönetimini, içerik yönetimini kişisel olarak gerçekleştirecek konuma erişir. Yaklaşım ve yöntem kurgulayabilir.

HEDEF KİTLE

Orta ve üst kademe Yöneticiler, özellikle İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Dijital Medya Yönetimi çalışanları ve bağlı yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Online İtibar Yönetimi
  • Dijital Ortam ve Güven Tanımı
  • Dijital Dünyada İşinize Yarayacak Beceri ve Yetkinlikler 
  • Sosyal Medya Hesapları İçerik Yönetimi 
  • Kriz Yönetimi ve Öğrenilmiş Dersler
  • Örnek Olay Analizleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Kriz Yönetimi, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İtibar Riski Yönetimi, İlişki Yönetimi ve Stratejik Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak