Çalışma Ortamında Mutluluk


foto

AMAÇ

Bu eğitim; yaşam kalitemizi kendimiz ve başkaları için arttırmak üzere, çalışma ortamında yapabileceklerimizle ilgilidir. Mutluluk sadece olumlu deneyimlerin ardarda eklenmesi değil bunun da ötesinde pek çok zorlayıcı duyguyu da kapsayan bir niteliktir. Bu duyguların düşüncelerimizi çok yoğun etkilemesi yaşam kalitemizi bozarken, bunları yaratan durumlar çoğunlukla bizim gerçek amacımızı fark etmemize, başkaları ile anlamlı ilişkiler kurmamıza olanak verir. Çalışma ortamında mutluluğu çalışma ortamından zevk alma duygusu olarak tanımlıyoruz; zor durumları ağırbaşlılıkla yönetme, çalışma arkadaşlarıyla, müşterilerle dostane ilişkiler içinde kalabilme ve yaptığınız işin sizin için, kurum için ve yaşamın bütünü için bir anlam taşıdığını bilmektir.

ODAK NOKTALARI

#Proaktif Davranış #Duygu Yönetimi #Koç Yönetici #İlişki Yönetimi #Stratejik İlişkiler #Kilit Ortaklıklar Kurma #Kuşaklararası Etkileşim #Farklılıkları Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mutluluğun öğelerini bilir, bu öğeleri geliştirme ve kullanma becerisini geliştirir.
Anlar: Mutluluğu yaratmanın kaynaklarını anlar.
Yapar: Çalışma ortamını kendisi ve çevresi için daha zevkli, verimli, geliştirici kılar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Çalışma Ortamında Mutluluk 
  • Çalışma Ortamında Mutluluk Nedir?
  • Siz Çalışma Ortamında Ne Kadar Mutlusunuz?
  • Çalışma Ortamında Mutluluk Niye Önemlidir?
 • Çalışma Ortamında Kendi Mutlululuğumuzu Nasıl Arttırırız?
  • Amacı Fark Etmek ve bu Amacı İşe Taşımak
  • Bağlantıda Kalabilmenin Anahtarları
 • Çalışma Ortamında Başkaları ile Birlikte Nasıl Mutlu Olabiliriz?
  • Çalışma Ortamına Sevecenliği Getirmek
  • Empati ve Şefkatin İşteki Önemi
  • Zor Anlarda Var Olabilme
 • Mutlu Bir Çalışma Ortamı Nasıl Yaratırız?
  • Gücü Kullanma ve Mutluluk
  • Amacı Olan Kurumlar
  • Bağlantı İçindeki Kurumlar
  • Kurumsal Esneklik
  • Çalışma Ortamında Sevecenlik Kültürü
  • Mutluluğun Başarı Faktörü Olması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Ortaklıklar Kurma, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme