Bankalarda COSO İç Kontrol Sistemi ve 3`lü Savunma Hattı


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek Üçlü Savunma Hattı (Three Lines of Defense) Modeli’nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İç Sistemlerin Koordinasyonu #İç Kontrol Çerçevesi #Proaktif İç Kontrol Yapısı #Kontrol Süreçleri #Üçlü Savunma Hattının Bileşenleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İç kontrol ve iç denetim ilişkisini, aralarındaki farkları, etkin bir iç kontrol ortamı tasarımının gereksinimlerini, üçlü savunma hattının bileşenlerini kavramalarını bilir.
Anlar: Üçlü Savunma Hattı Modeli kavramını ve sistemsel tasarımı anlar.
Yapar: Üçlü Savunma Hattı Modeline uygun izleme araçları geliştirir ve rapor tasarımları yapar.

HEDEF KİTLE

Teftiş kurulu, iç kontrol merkezi, yasal uyum ve risk yönetimi bölümlerinde çalışan iç sistemler çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankalarda İç Kontrol Sisteminin Yapısı ve Kontrol Çerçevesi
  • Kontrol ve Denetim İlişkisi
  • Proaktif İç Sistemler Tasarımı İçerisinde İç Kontrolün Yeri ve Önemi
 • İç Kontrol ve Üçlü Savunma Hattı Kavramlarının Düzenleme Alt Yapısı
  • Basel Bankacılık Denetim Komitesi Düzenlemeleri
  • COSO Komitesi Düzenlemeleri
  • Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Düzenlemeleri
  • Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) Düzenlemeleri
  • BDDK Düzenlemeleri (İç Sistemler Yönetmeliği ve Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber, Bilgi Sistemleri Denetimi Tebliği)
 • Üçlü Savunma Hattı Yaklaşımı ve Bankacılıktaki Uygulamaları
  • Üçlü Savunma Hattının Bileşenleri (1.Operasyonel Yönetim, 2.Risk Yönetimi ve Yasal Uyum, 3.İç Denetim)
  • Üçlü Savunma Hattı Modelinde Özdeğerlendirme (Self Assessment) Uygulaması
  • Üçlü Savunma Hattı Modelinin Banka’nın Bağlı Ortaklıklarının Kontrolü ve İzlenmesinde Yeri ve Önemi
  • Üçlü Savunma Hattı Uygulamasının Banka’nın Hedeflerine Ulaşmasındaki Katkısı
 • Üçlü Savunma Hattı ile Banka Bazında İç Kontrol Eşgüdümünün Oluşturulması
 • Bilgi Sistemleri Denetimi Sonucunda Ortaya Çıkan Bulguların Değerlendirilmesi ve Giderilmesi
 • Üçlü Savunma Hattı Modeli Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
 • Bankaya Özgü Üçlü Savunma Hattı Tasarımı
  • Banka Genelinde Tasarlanması (İç Kontrol Fonksiyonu ve Kontrol Ortamı Oluşturulması)
  • Banka’nın İş Birimleri Bazında Tasarlanması (Genel Müdürlük, Bölgeler ve Şubeler)
  • İç Sistemler Birimleri Bazında Tasarlanması (Teftiş, İç Kontrol, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi)
  • Bilgi Sistemleri Denetiminden Elde Edilen Bulgularında Dikkate Alınarak Kontrol Süreçleri Tasarımı
  • Yetki ve Onay Limitlerinin Oluşturulması ve Farklılık Uygulamaları
 • Öz Değerlendirme Uygulaması
 • İç Kontrol Ortamının  ve Süreçlerinin Optimizasyonu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: