Vadeli İşlemler ve Türev Araçlar İle Satış Fırsatları Yakalama


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcıların müşterilerin risk yapısı, risk iştahı ve ihtiyaçları doğrultusunda genel ekonomik ortamı da düşünerek, uygun vadeli ve türev ürünleri saptama, tasarlama ve satışa sunma bilgilerini edinmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Vadeli İşlem #Türev Araçlar #Satış #Pazarlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Vadeli- türev işlem kullanımını bilir.
Anlar: Vadeli- türev işlem yapacak müşterilerin ihtiyaçlarını anlar.
Yapar: Müşterilere vadeli- türev işlem pazarlaması ve uygulaması yapar.

HEDEF KİTLE

Genel Müdürlükteki TMU ekipleri, Genel Müdürlük ve Bölgelerde bulunan Satış-Pazarlama ekipleri, Satış / Pazarlama Koçları, Kredi Tahsis ekiplerinin katılımı uygundur.

İÇERİK

 • Yeni Dünya Düzeninde  Finansal Piyasalara Bakış
 • Finans Piyasasında Değişen Parametreler
 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Risk Algısına Bakış
 • Faiz Ve Faiz Hesaplamaları
  • Verim Eğrisi Nedir? 
  • Basit- Bileşik Faiz
  • İskonto
  • Paranın Zaman Değeri ve Fonlama Mantığı
 • Vadeli ve Türev Piyasalar
  • Neden İhtiyaç Duyuyoruz?
  • Riskler ve Fırsatlar Nelerdir?
  • Önemli Tanımlar ve Ürünler
   • Swap
   • Forward
   • Opsiyon
   • Volatilite
   • Hedge
 • Ürün Bilgisinin Satış Sürecindeki Önemi
 • Ürün- Hedef Kitle Uyumu ve Tespiti
 • Bilançolarda Risk Tespiti
  • Ne Zaman Riskleri Kapatmak için Harekete Geçmeliyiz?
  • Nasıl Fiyatlanırlar?
  • Kaçınmamız Gereken Önemli Yanlışlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitilk Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek, Geleceği Kurgulamak