Erteleme ile Başa Çıkma


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; gittikçe hızlanan dünyada sayısı çoğalan hedeflerimize ulaşabilmek için erteleme alışkanlığı ile baş etme stratejilerinin uygulamalı olarak anlatılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Erteleme #İş ve Özel Hayat Dengesi #Zaman Yönetimi #Hedefler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Erteleme alışkanlığı ile baş etmek ve hedeflerine ulaşmak için ne yapılması gerektiğini bilir.
Anlar: Uygulaması gereken stratejileri nasıl hayatına uygulayacağını anlar.
Yapar: Eğitim esnasında geleceğe yönelik bir plan yaparak, eğitim sonrasında bu stratejileri iş ve özel hayatında uygular.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımı için uygundur.

İÇERİK

 • Erteleme ‘Procrastination’ Kavramı Nedir?
 • Bilinçli Ertelemeden Farklı Olarak Procrastination
 • Gerçekten Bilinçli mi Erteliyoruz, Yoksa Mazeret mi Üretiyoruz?
 • Erteleme Anında Duygularımız
 • Bir "Tetikleyici" Olarak Suçluluk
 • Suçluluk Duymak Erteleme Davranışını Artırır mı?
 • Duyguların Farkında Olma ve Etiketleme
 • Olumsuz Duygular ile Baş Etme
 • Tekrar İşe Odaklanma
 • Yol Üzerindeki Sapmalara Karşı Çareler
 • ‘Eğer Şu Olursa, Bunu Yapacağım’ Kalıpları Oluşturmak
 • Uygulama Hedefleri Oluşturmak
 • Sonuca Değil Sürece Odaklanmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik , Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: