Excel Orta Düzey


foto

AMAÇ

Bu eğitimde, katılımcıların Excel ortamında yapılan işleri daha kısa sürede ve hatasız üretilmesi için gereken yöntem ve tekniklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Excel #Veri İşleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ecxel ortamında etkin ve verimli çalışmanın formüllerini bilir.
Anlar: Excel mantığını anlar.
Yapar: Etkin ve verimli bir şekilde Excel kullanır.

HEDEF KİTLE

Excel mantığını kavramak isteyen kullanıcılar için uygun bir eğitimdir. (Eğitimde makro oluşturma konusuna yer verilmeyecektir.)

İÇERİK

 • Excel Dosyaları ile Çalışmak
  • Ribbon ve Backstage Görünümleri
  • Bilgi Girişi Yapmak
  • Hücrelerdeki Verileri Düzenlemek
  • Bir Komutu Geriye Almak
  • Çalışma Kitaplarını Yönetmek
  • Kitapları Kaydetmek, Kapatmak, Açmak
  • Şablonlarla Yeni Bir Kitap Açmak
 • Çalışma Sayfalarını ve Kitaplarını Yönetmek
  • Kitabın Görünümünü Değiştirmek
  • Çalışma Sayfasında Dolaşmak
  • Satır ve Sütunu Sabitlemek
  • Birden Fazla Çalışma Kitabını Yönetmek
 • Hesaplamalar Yapmak
  • Alanlar Seçmek ve İsimlendirmek
  • Otomatik Hesaplamayı Kullanmak
  • Fonksiyonları ve Formülleri Kullanmak
  • Otomatik Toplamı ve Doldurmayı Kullanmak Formülleri Kopyalamak
  • Göreceli, Mutlak ve Karışık Formülleri Anlamak
  • Mutlak ve Karışık Referanslar Yaratmak
  • Sadece Değerleri Kopyalamak
 • Veri Türlerini Anlamak
  • Veri Türlerinin Biçim ve Hesap Limitleri
  • Farklı Veri Türlerine Özel Fonksiyonlar
  • Hata Mesajları ve Çözümleri
 • Koruma İşlemleri
  • Dosyaları ve Sayfaları Korumak
  • Dosya Özelliklerinin Korunması
  • Dosyalara Parola Koymak
  • Verileri Kilitlemek ve Gizlemek
 • Çalışma Sayfası Bilgilerini Biçimlendirmek
  • Numaraları ve Karakterleri Biçimlendirmek
  • Hücreleri ve Alanları Biçimlendirmek
  • Hücrelerdeki Bilgileri Birleştirmek
  • Biçimleri Silmek ve Kopyalamak
  • Tabloları Biçimlendirmek ve Kullanmak
 • Bilgileri Kontrol Etmek ve Yazdırmak
  • Sayfadaki Dilbilgisi Kontrolü Yapmak
  • Bir Bilgiyi Bulmak ve Değiştirmek
  • Sayfa Önizlemeye Bakmak
  • Sayfa Yapısını Değiştirmek
  • Sayfa Ayarlarını ve Kenar Boşluklarını Değiştirmek
  • Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek
  • Sayfa Sonu Eklemek ve Sayfa Sonunu Kaldırmak
  • Koşul Yapıları
   • Verileri Test Etmek
   • Tablolarda Koşula Bağlı Olarak Değer Döndürmek
   • Aranan Verileri Vurgulamak
 • Grafiklerle Çalışmak
  • Grafik Oluşturmak
  • Grafik Türlerini Değiştirmek ve Düzenlemek
  • Grafik Alanlarını Biçimlendirmek
  • Metin Kutularını Grafik ve Tablolarda Kullanmak
  • Powerpoint, Word Dosyalarında Web Sayfaları ve E-Maillerde Grafikleri Yayınlamak
 • Tablo ve Grafikleri Yayınlamak
  • Tablo ve Grafiklerden HTML Belgeleri Hazırlamak
  • Word, Powerpoint ve E-Mail Ortamlarında Verileri Yayınlamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.