İK Ekipleri İçin Oryantasyon Dizayn Etme


foto

AMAÇ

Eğitimde oryantasyon süreci planlama ve yapılandırması konusunda yol haritası sunulması amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Oryantasyon #İşbaşıKoçluğu #Oryantasyoneğitimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Oryantasyon sürecini planlamayı bilir.
Anlar: Oryantasyonun sadece bir eğitim olmadığını ve iş ortaklarının rol ve sorumluluklarını anlar.
Yapar: Oryantasyon süreç haritası çıkartır, başarı kriterleri belirler.

HEDEF KİTLE

Bankalarda işe alım, oryantasyon ve eğitim sürecinden sorumlu insan kaynakları çalışanlarına yöneliktir.

İÇERİK

 • Oryantasyon Programının Önemi
 • Çalışan Açısından Oryantasyon Programının Önemi
 • Şirket Açısından Oryantasyon Programının Önemi
 • Oryantasyon Programı Çeşitleri
 • Varsa Mevcut Oryantasyon Programının Gözden Geçirilmesi
 • Kuruma Uygun Oryantasyon Programı Seçimi
 • Pozisyona Uygun Oryantasyon Programı Seçimi
 • Programın İletişimi ve İş Ortakları
 • Oryantasyon Programında İletişim Boyutu
 • Oryantasyon Programında İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Oryantasyon Programında İnsan Kaynakları ile İşbirlikçileri
 • İşbaşı Koçluğu ve Seçimi
 • Oryantasyon Programında Gözden Kaçan Gizli Detaylar
 • Denetleme ve Ölçümleme
 • Tasarım ve Yaratıcılık
 • Dizayn Etme
 • Kitapçık
 • E-Learning
 • Kurumsal Sunum
 • İşbaşı Koçluğu
 • Dünyadan Yaratıcı Örnekler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri