21. Yüzyıl Küresel Riskler ve Yeni Dünya


foto

AMAÇ

Eğitimde 21. yüzyıl küresel risklerini yorumlamak ve mevcut durumu analiz ederek hedefleri belirlemek amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

# Riskler #Türkiye Ekonomisi # Dünya Ekonomisii # Brexit #Dünya 2023 #Katma Değerli Yatırım #Sosyo Ekonomik Göstergeler #AR-GE Yatırımları #Tasarruf # Üretime Dayalı Büyüme # İleri Teknoloji İhracatı #Ticaret Savaşları #Yapay Zeka

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 21. yüzyıl küresel riskleri ve Türkiye ekonomisi risklerini , makroekonomik sorunlarını en temel hatları ile bilir.
Anlar: Çözüm yollarını anlar.
Yapar: Küresel risklere ait raporlama ve stratejileri yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dünya Ekonomisine Küresel Bakış
 • Karamsar – Muhtemel – İyimser Senaryo Analizi
 • Küresel Ticaret Kur  Savaşları ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Küresel Enflasyon ve Türkiye Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Ar-Ge Harcamaları v e Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Markalaşma ve İnovasyon Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Hane Halkı Kredi Analizi ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • İş Yapma Kolaylık Endeksi ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Kısa Vadeli Dış Borçlar ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Merkez Bankası Rezervleri ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Turizm Sektörü ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Tahsili Gecikmiş Alacaklar ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Türkiye Enerji Kredileri ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Türkiye Risk Pirimi ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Petrol Fiyatları ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Makro Veriler ve Bankacılık Sektörü Etkisi
 • Çin – Japonya- ABD – Euro Bölgesi – Rusya Ekonomileri
 • Brexit ve İngiltere
 • Şangay Enerji Kulübü
 • Türkiye ve Şangay 5’lisi
 • 21. yüzyıl Küresel Riskler
 • 21. Yüzyıl Küresel Fırsatlar
 • Eğitim Sistemi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Küresel İklim Değişiklikleri ve Ekonomiye Etkisi   

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okumak ve Geleceği Kurgulamak