Yaratıcı Düşünce


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; mevcut alışkanlıklarımızı kırıp, kabuğumuzun dışına çıkarak yaratıcı ve yenilikçi düşünce yapısını geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Yaratıcı Zeka #Beynin Çalışma Şekli #Bütünsel Beyin Modeli #Yaratıcı Düşünme Süreci #Yaratıcı Düşünme Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yaratıcı düşünme tekniklerini bilir.
Anlar: Beynin çalışma şeklini, yaratıcı düşünmenin önündeki engelleri ve yaratıcı düşünmeye nasıl sistematik bir şekilde yaklaşılacağını anlar.
Yapar: Özgür düşünebilmeyi öğrenir. Yaratıcı düşünme prensiplerine zihnini alıştırarak, iş hayatında veya sosyal hayatta karşılaştığı problemlere herkesi hayran bırakan fikirler üretebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Beynin Yapısı ve Çalışma Şekli
  • Beyin Yarım Küreleri
  • Bilgi İşleme
  • Düşünme ve Öğrenme
  • Bellek
 • Yaratıcılık Ne Demek?
 • İnsanın Kendisini Keşfi ile Başlayan Yaratıcılık Süreci
 • Yaratıcı Bireyin Özellikleri
 • Yaratıcılık Anlayışımız
 • Beyin Fonksiyonları
 • Biyolojik Yaratıcılık Süreci
 • Bütünsel Beyin Modeli 
 • Yaratıcılığa Karşı Örülen Duvar
 • Özgüven, Öz Gücün Keşfi ve Yaratıcılığın Önündeki Duvarları Yıkmak
 • Yaratıcı Düşünmenin Karakteristikleri
 • Başarısızlık Duygusu
 • Yaratıcı Düşünce Süreci
 • Iraksak/ Yakınsak Düşünce
 • Yaratıcılık- Zeka İlişkisi
 • Tekrarlayıcı Düşünce Tarzı
 • Düşünce Biçimimizi Değiştirme Stratejileri
 • Başka Kimsenin Görmediğini Görmek
 • Nasıl Göreceğimizi Bilmek
 • Düşünceleri Görünür Kılmak
 • Akıcı Düşünce Tarzı
 • Leonardo Da Vinci'nin Düşünme Stratejileri
  • Curiosita
  • Dimostrazione
  • Sensazione
  • Sfumato
  • Arte/ Scienza
  • Corporalite
  • Connessione
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
  • SCAMPER Metodu
  • 6 Şapka Düşünce Tekniği
  • Zihin Haritası Çizmek
  • Beyin Fırtınası Tekniği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak