Mindfulness Yöntemiyle Kendi Kendinizin Koçu Olun


foto

AMAÇ

Bu eğitimde kendinizi daha iyi tanıma, seçimlerinizi anlama, mindful seçimler yapabilme, ulaşmak istediğiniz tüm yeni durumlar için kendi kendinize koçluk yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#mindfulness #koçluk #kendinitanıma #seçimler #alışkanlıklar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mindful ve koçluk kavramlarını ve GROW modelini bilir.
Anlar: Kendi kişiliğini ve değerlerini, seçimlerin nasıl yapıldığını ve kendi kendine koçluk yapma prensiplerini anlar.
Yapar: Arzu ettiği yeni durumlara ulaşmak için mindful seçimler yaparak kendi kendine koçluk yapar.

HEDEF KİTLE

Potansiyelini performansa çevirmek isteyenler, ulaşmak istediği durum ile mevcut durumu arasında fark görenler, memnun olmadığı alışkanlıkları bırakmak isteyenler, yeni alışkanlıklar edinmek isteyenlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temeller: Kendinizi Tanıyın
  • Benlik Düzeyinizi Anlayın. Uygulama: Benlik Düzeyini Belirlemek İçin Transaksiyonel Analiz Envanteri Uygulanır
  • Değerlerinizi Bilin. Uygulama: İkili Gruplarda Değer Çalışması Yapılır
 • Sürece Hazırlık
  • Kendinize Koçluk Yapma İhtiyacı Duyduğunuz Konuların Belirlenmesi Uygulama: Hayat Çarkı Değerlendirmesi
 • Vizyon Belirleme: Süreç Sonunda Ulaşmak İstediğiniz Durumun Ana Hatlarıyla Tanımlanması
 • Süreci Güçlendiren Davranışlar
  • Özşefkat (Mindfulness Yöntemiyle)
  • Kendine Etkili Soru Sormak (Soru Havuzu Verilecek)
  • GROW Modelini Kendi Kendine Uygulamak
   • Goal: Hedef   Hedef Ne?
   • Reality: Gerçeklik     Durum Ne?
   • Options: Seçenekler  Nasıl Ulaşacaksın?
   • Way Forward   Ne Zaman, Ne Yapacaksın?
 • Araçlar
  • Ölçeklendirme
  • Geleceğe Götürme
  • Mentor Çağırma
  • SWOT Analizi
  • Zaman Matrisi

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme ), Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik