Java ile Nesne Merkezli Programlamaya Giriş


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Java diline giriş yapmak ve Temel Java (Java SE) ile nesne-merkezli programlamanın temellerini öğrenmektir.

ODAK NOKTALARI

#Java #Programlama #OOP #Programlama Dili

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel Java (Java SE) ile nesne-merkezli programlamanın temellerini bilir.
Anlar: Java dilinin kurallarını anlar.
Yapar: Java SE’de yordamsal (procedural) yapıları ve temel seviye nesne-merkezli teknikleri kullanarak programlar yazar.

HEDEF KİTLE

Daha önce Java’da programlama yapmamış, Java dilinin temel kurallarını öğrenmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Nesne Yönelimli Programlamaya İlişkin Temel Kavramlar
 • Java Programlama Dilinin Genel Yapısı ve Diğer Programlama Dilleriyle Olan Benzerliği
 • Java'ya İlişkin Temel Kavramlar
 • Tür Kavramı
 • Değişkenler
 • Operatörler
 • Kontrol Deyimlerinin Kullanımı
 • Tür Dönüştürmeleri
 • Method Overloading
 • Temel Sınıf Kavramları
 • Sınıfların Üye Metotları ve Elemanları
 • Rastgele Sayı Üretimi (Random Sınıfı)
 • String Sınıfı
 • Paketler
 • İsim Arama
 • Diziler ve Uygulamalar
 • Sınıflarda Temel Erişim Kuralları
 • Sınıflar Arası İlişkiler (Composition, Aggregation, Association, Inheritance)
 • Türetme (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Exception İşlemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.