Jenerasyonları Anlama Atölyesi


foto

AMAÇ

Jenerasyonlar dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarıdır ve resmi olmayan sosyal yapılardır. Müzik akımları, icatlar, yeni ilgi alanları, savaş ya da terör olayları gibi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler jenerasyonların dönemlerini oluşturup karakteristiğini belirlemektedir. Dönemin ortak özellikleri kişilerin yeni davranış modelleri geliştirmelerine neden olur. Bu durum kişilerin genel olarak paradigmaları ve belki de bunun bir sonucu olarak kariyerlerini de yakından etkiler. Bu eğitimde, katılımcıların jenerasyonların davranışlarındaki farklılıklarının sebeplerini kavrayarak esasen farklılıklardan çok ortak noktalara odaklanmalarına dönük yöntemler aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Jenerasyonlar #Değerler #Özyönetim #Özgüven #Tutum #Davranış #Farklılıklar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş ortamında jenerasyon farklılıklarını ayırt edebilmeyi bilir.
Anlar: İşyerinde birbirimizi anlamada yaşadığımız zorlukların arkasında yatan jenerasyon farkları kaynaklı sebepleri anlar.
Yapar: Farklılıkları bir kenara koyarak ortak noktalara odaklanarak etkin iletişim yönetimi yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Jenerasyonlar Haritası
  • Jenerasyonların Dönüm Noktaları
  • Altın Üçgen: Bilgi- Beceri- Tutum
  • Aktivite: Profil Özellikleri
  • Bağlantı Kurma Stratejileri
  • Değerleri Anlamak
  • Sırada Hangi Jenerasyon Var?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Anlamak ve Geleceği Planlamak