Python Programlama Dili


foto

AMAÇ

Python programlama dili, kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan nesne-yönelimli programlama dilidir. Python’ı kullanarak, GUI uygulamaları, web uygulamaları, dağıtık uygulamalar, yapay zeka uygulamaları, veri analizi uygulamaları gibi pek çok alanda uygulama geliştirilebilmektedir. Bu eğitimde bir programlama dili olarak Python ele alınmaktadır. Eğitimin amacı, Python diline giriş yapmak ve katılımcıların Python ile basit yordamsal (procedural) ve nesne-yönelimli programlar yazabilir hale gelmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Python #Programlama #OOP #Programlama Dili

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Python programlama dili ile basit yordamsal (procedural) ve nesne-yönelimli programların nasıl geliştirilebileceğini bilir.
Anlar: Python programlama dilinin kurallarını anlar.
Yapar: Python programlama dili ile programlama yapar.

HEDEF KİTLE

Bu eğitim, Python programlama dilini öğrenmek isteyen ve daha önce bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olanlara yöneliktir. Katılımcıların; prosedür/ fonksiyon (İşlev), değişkenler, sabitler, argümanlar, sözdimizi, veri tipleri ve sayı, string (dize), karakter ve boolean (True/ False) işlemleri, sınıf, array (dizi), liste, enum gibi veri yapıları, hata alınması durumda nasıl giderileceği, 2`li sayı sistemi ve ASCII kodları konularında temel bilgi seviyesine sahip olması beklenmektedir.

İÇERİK

 • Python’a İlişkin Temel Kavramlar
 • Python Kodlarının Yazım Biçimi
 • Temel Veri Türleri
 • Değişkenlerin ve Nesnelerin Yaratılması
 • Sabitler
 • Değiştirilemez (Immutable) ve Değiştirilebilir (Mutable) Tür Kavramı
 • Fonksiyonlara İlişkin Temel Bilgiler
 • Temel Operatörler
 • Türlerin Başlangıç Metotları ve Tür Dönüştürmeleri
 • Listeler
 • Demetler (Tuples)
 • Kümeler (Sets)
 • Sözlükler (Dictionaries)
 • String’ler
 • Deyimler
  • İfadesel Deyimler
  • Kontrol Deyimleri
 • Fonksiyonlara İlişkin Ayrıntılar
 • Modüller ve Modüllerin Import Edilmesi
 • Rastgele Sayı Üretimi
 • İçiçe Fonksiyon Tanımlamaları
 • İsim Arama (Name Lookup)
 • İçlemler (Comprehensions)
 • Dosya İşlemleri
 • Sınıflar
 • Sınıflarda Türetme İşlemleri
 • Sınıfların Private Elemanları
 • Exception İşlemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.