İnşaat Taahhüt Sektörü Kredi Workshop


foto

AMAÇ

İnşaat taahhüt sektörü değerlendirilmesi özellik gösteren bir sektördür. Bu sektörde ki vakalar da diğer firma vakalarına göre farklılık gösterir. Bu eğitimde bu sektörde faaliyet gösteren gerek taahhüt gerekse özel inşaat firmalarının vakaları incelenerek katılımcılara farklı bir bakış açısının getirilmesi hedeflenmektedir. İncelenecek her bir vaka farklı durumları yansıtacak böylelikle katılımcılar hangi durumlarda nasıl bir aksiyon alarak karar verecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Taahhüt Sektörü #Muhasebe Sistemi #İnşaat Taahhüt Sektöründeki Bilanço Makyajları #İnşaat Taahhüt Sektörü Aktarma Arındırma Teknikleri #İnşaat Taahhüt Sektörü Riskleri #İnşaat Taahhüt Sektörü Kredi İhtiyacı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sektörün özelliklerini, yasal zeminini, muhasebe tekniğini bilir.
Anlar: Mali tablolarını ve bilanço makyajlarını, geçici kar/zararın nasıl hesaplanacağını, kredi ihtiyacının nasıl tespit edileceğini ve proje statü raporunun nasıl okunması gerektiğini anlar.
Yapar: İnşaat ve taahhüt firmalarının kredibilitesini ve kullandırılabilecek ürünleri tespit eder.

HEDEF KİTLE

Genel müdürlük, şube satış ve kredi kadrolarında çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Geciçi Kar Zarar, Kredi İhtiyacının Tespiti ve Proje Statü Raporunun Analizine Yönelik Vaka İncelemesi
  • İnşaat Taahhüt Sektörüne Özgü Aktarma ve Arındırmaların Yapıldığı Vaka Analizi
  • Kısmi Tamamlama Yöntemine (IFRS) Yönelik Bir Çalışma
  • İnşaat Taahhüt Sektörüne Özgü Oranların Kullanılarak Kredibilitenin Tespit Edildiği Vaka İncelemesi
  • Faaliyet Risklerinin İncelendiği Vaka Analizi
  • Uzun Vadeli Kredi İhtiyacının Olduğu Bir İnşaat Sektörü Vakası
  • İnşaat Sektörüne Yönelik Bir Ratingleme Modeli Kullanılarak Yapılan Vaka Analizi

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak