Topluluk Önünde Konuşma Sanatı ve Etkili Sunum Becerileri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, korkudan uzaklaşarak, coşkuyla beraber kendimizin ve karşımızdaki kişi veya kişilerin de keyif aldığı etkili bir sunum yapabilme becerilerini geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Topluluk Önünde Konuşma #Etkili İletişim #Zor Sorularla Başa Çıkabilmek #Sunum Teknikleri #Beden Dili #Açık İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etkili sunum tekniklerini ve sunumunu nasıl renklendireceğini bilir, zor soruları nasıl yöneteceğini bilir, beden dilini nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: Sunumda ne yapmaması gerektiğini anlar, açık iletişimin önemini anlar, topluluk önünde konuşma korkusunu coşkuya nasıl dönüştüreceğini anlar.
Yapar: Kendisinin ve dinleyenlerin keyif aldığı verimli ve etkili sunumlar hazırlar ve yapar. Beden dilini etkili kullanır. İletişim becerileri gelişir ve öz güveni artar.

HEDEF KİTLE

Bir ya da birden fazla kişiye sunum yapan herkes bu eğitime katılabilir.

İÇERİK

 • Topluluk Önünde Konuşmanın Zor ve Keyifli Yanları
 • Konuşmacının Yönetmesi Gereken Unsurlar
 • Sözlü ve Sözsüz İletişimde Geliştirilecek Beceriler
 • Beden Dili (Duruş, Alan Kullanımı, Jest, Mimik, Göz Teması, Ses Kullanımı)
 • Dili Etkili Kullanabilmek
 • Sunumda Akıcılık Sağlamak
 • Açık İletişim
 • Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümlerinin Organizasyonu
 • Konuyu Dağıtmamak
 • Etkili Görsel Malzeme Hazırlamak ve Kullanmak
 • İzleyiciyi Dâhil Etme Yöntemleri
 • Zor Durum ve Sorularla Başa Çıkabilmek
 • Kişisel Sunumlar ve Geribildirim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme