R ile Ekonometrik Modelleme


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı farklı ekonometrik modellerin R programlama dili kullanılarak tahmin edilmesi ve yorumlanmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#R programlama dili #Temel istatistik uygulamaları #Lineer ve lojistik regresyon modelleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Programlama mantığını ve R programlama dilini nasıl kullanacağını bilir. Ekonometrik modelleme yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir.
Anlar: R programlama dilinde yazılan kodları ve ekonometrik modellemede kullanılan varsayım ve analizleri anlar, sonuçlarını yorumlayabilir.
Yapar: Gerçek hayatta karşılaşılan bir problemin çözümü için R programlama dili kullanarak ekonometrik modelleme yapar, model sonuçlarının gerçek hayatta ima ettiği sonuçları yorumlayabilir.

HEDEF KİTLE

Ekonometrik modelleme ve kantitatif analiz yapan, kurumların risk, araştırma, strateji geliştirme, hazine ve yatırım bölümlerinde çalışan katılımcıların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • R Programlama Diline Giriş
  • R Diline Genel Bakış
  • R Studio Kullanımı
  • RKkütüphaneleri
  • R’da Temel İşlemler
  • R ile Veri Alışverişi
  • Programlama Altyapısı
  • R’da Fonksiyon Oluşturma
  • Yardım ve Hata Ayıklama
 • İstatistik Uygulamaları
  • Örnek Proje Uygulaması
  • Tanımlayıcı İstatistikler ve Yorumlanması
  • Olasılık Dağılımları
  • Hipotez Testleri ve İstatistiksel Çıkarımlar
  • Rassal Sayı Üretimi
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • Bootstrap Yöntemi
 • Doğrusal Regresyon Modeli
  • Örnek Proje Uygulaması
  • Modelin Kurulması
  • Parametrelerin Tahmin Edilmesi
  • Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Hipotez Testleri
  • Regresyon Modellerinde Nitel Değişkenlerin Kullanımı
  • Model Karşılaştırma ve Kademeli (stepwise) Regresyon ile Değişken Seçimi
 • Lojistik Regresyon Modeli
  • Örnek Proje Uygulaması
  • Modelin Kurulması
  • Parametrelerin Tahmin Edilmesi
  • Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Hipotez Testleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur Yazarlık

NOT

Eğitim 2 gün boyunca bilgisayarlıdır.