Kuşaklar Arası İletişimde Yüksek Performans


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıların kuşak teoremi bağlamında; kendilerini ve birbirlerini tanıyarak, çatışmaya neden olan temel davranışların arkasındaki sosyolojik etkiyi görmeleridir. Bu kavrayış iş süreçlerinde uzlaşma kapısını açar.

ODAK NOKTALARI

#Farkındalık #Kişisel Liderlik #Performans #İletişim #Farklı Kuşaklar #Uzlaşma #Motivasyon #Takım Ruhu #İlişkinin Devamlılığı #Esneklik #Empati #Sonuç Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Katılımcılar, kuşaklar arası farklılıklara zenginlik olarak nasıl bakılacağını ve akabinde ortak amaç bilinci oluşturmayı kavrar.
Anlar: 21.Yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmak üzere olduğumuz zaman diliminde; farklı jenerasyonların bir arada uyum, saygı ve güven için yaşayıp çalışmasının önemi anlaşılır.
Yapar: Güvene dayalı işbirlikleri için anlayışlı, şeffaf ve çatışmaları fırsata dönüştüren ilişkiler kurulur.

HEDEF KİTLE

Her yönetim seviyesi ve her departmandan profesyoneller katılabilir.

İÇERİK

  • Kuşak Çatışmasının Kökeninde Yatan Sebeplerin Neler Olduğu Paylaşılır
  • Kuşak Teorisinin Tarihsel Temeli ve Tezin Hangi Sosyolojik Argümanlara Dayandığı İncelenir
  • Kuşakların Nasıl Sınıflandırıldığı İncelenir
  • Bu Sınıflandırmanın Referanslarının Neler Olduğu İncelenir
  • Her Kuşağın ve O Kuşağa Ait Bireylerin Karakteristik Özellikleri, Dönemi Anlatan Görsellerle Desteklenerek Verilir
  • Programda Kuşakların Kendilerini ve Birbirlerini Nasıl Tanımladığı, Yargılarının Neler Olduğu Sorusuna Yanıt Arayan Çok Sayıda Araştırmadan Çıkan Sonuçlar Yer Almaktadır
  • Farklı Kuşakların Çalışmak İstedikleri Şirketleri Hangi Kriterlerle Belirledikleri ve Kariyer Planları
  • Kuşakların Kurumdan Ne Beklediği, Onları Neyin Mutlu ya da Mutsuz Ettiği Paylaşılır
  • Kuşakları Yönetmek Konusunda Kurumların ve Yöneticilerin Neler Yapabileceği Araştırma Sonuçlarıyla ve İstatistiklerle Aktarılır
  • Bilginin Uygulanabildiği Ölçüde Faydaya Dönüştüğü, Böylece Hem İç Hem Dış Müşteri Memnuniyetine Katkı Verdiği İnteraktif Çalışmalarla Uygulamalar Yapılır

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması, Etik Bilinci, Fikirlere Saygı
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme