Akıllı Hafıza Teknikleri


foto

AMAÇ

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Gelişim #Düşünce #Hafıza

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Beynin işleyişini ve doğru kullanımını bilir.
Anlar: Hafıza tekniklerini ve kullanımını anlar.
Yapar: Beynin sağ ve sol kutuplarını dengeli kullanarak kalıcı öğrenmeyi sağlar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Hafıza Nedir?
 • Hafıza Sistemi Nedir?
 • Beynin Çalışma Yapısı
 • Hafıza Nasıl Çalışır?
 • Hafıza ve Öğrenme
 • Etkili Hayal Kurma
 • Beyni Verimli Kullanma
 • Olumsuz Etkenlerden Kurtulma
 • Beynin Doğru Beslenmesi
 • Akıl Çivileri
 • Atasözlerini ve Soyut Kelimeleri Hafızaya Alma
 • Hikâyeleştirme Tekniği
 • Loci Tekniği
 • Bağlama Tekniği
 • İsimler- Yüzler Tekniği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri